O szkole

Szkoła Podstawowa nr 4 w Krośnie – historia i dzieje najnowsze

szkolaSzkoła Podstawowa nr 4 – jest to szkoła z długoletnimi tradycjami – swoją działalność rozpoczęła w 1898 roku.  Na początku była szkołą jednoklasową, w której uczyły dwie siostry zakonne, ale już w 1901 roku stała się szkołą czteroklasową. W 1921 roku szkoła zaczęła działać na zasadzie szkoły sześcioklasowej, a w 1923 – jako szkoła siedmioklasowa i tak pozostało aż do wybuchu II wojny światowej.

Po wojnie podjęto starania o rozbudowę szkoły, ponieważ nauka prowadzona była na dwie zmiany. Siostry Felicjanki, które do tej pory prowadziły zajęcia, zostały zmuszone do opuszczenia szkoły, która od tej pory stała się szkołą świecką. W roku 1966 wprowadzono ośmioletnią szkołę podstawową. Od samego początku “czwórka” była szkołą, która bardzo dobrze przygotowywała młodzież do szkół średnich. Uczniowie naszej szkoły byli wielokrotnie laureatami olimpiad przedmiotowych i konkursów. Działa w niej wiele kółek zainteresowań, w których każde dziecko może znaleźć coś dla siebie – matematyczne,  informatyczne,  SKS, LOP, PCK, prowadzone są również zajęcia innowacyjne. Po wprowadzeniu reformy oświaty, szkoła stała się ponownie szkołą sześcioklasową, co nie przeszkadza w dalszym kultywowaniu tradycji szkoły i rzetelnym przygotowywaniu młodzieży – tym razem do gimnazjum.

Obecnie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 w Krośnie jest pani mgr Elżbieta Wilk.
W szkole zatrudnionych  jest 20 nauczycieli, którzy dbają o prawidłowy rozwój dzieci, począwszy od klasy I do VI.