Pielęgniarka szkolna

Opiekę profilaktyczną  nad uczniami w Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Krośnie sprawuje pielęgniarka – mgr pielęgniarstwa Klaudia Harsze.

„Dzieci i młodzież w Polsce mają zagwarantowaną profilaktyczną opiekę zdrowotną. Ich rozwój fizyczny, psychiczny i intelektualny jest systematycznie kontrolowany. Ważnymi elementami opieki są edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. W okresie szkolnym dzieci uczą się, jak dbać o zdrowie swoje i innych”. https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-ucznia

Głównym kierunkiem działania jest profilaktyczna opieka medyczna nad uczniami, która ma na celu wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, oraz współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. W szkole wykonywane są testy przesiewowe, profilaktyczne badania do bilansów zdrowia, które wykonują lekarze rodzinni, prowadzona jest profilaktyka próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi, czynne poradnictwo dla uczniów, jak również edukacja zdrowotna poprzez programy zdrowotne i promocję zdrowia. Uczniom udzielana jest pomoc medyczna przy urazach i zachorowaniach.

Gabinet higieny szkolnej znajduję się na 3 piętrze

Godziny pracy pielęgniarki:

Wtorek   11:15 – 14:35

Środa   7:35 –  11:15

Kontakt odbywa się za pomocą sekretariatu.

Informacje dla rodziców:

  1. W związku z epidemią koronawirusa  SARS-CoV-2 nie rekomenduje się stosowania u uczniów w warunkach szkolnych profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w zamian prowadzone są prelekcje. (Zalecenie Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego).

 Obecnie nie ma żadnych innych wytycznych odnośnie wykonywania fluoryzacji w szkole

  • Uczniowie klasy VII, później dzieci z klasy III  i klasy 0/I będą przygotowane
    w szkole do badania bilansowego. Po otrzymaniu karty badania bilansowego oraz uzupełnieniu przez rodziców/ opiekuna udadzą się do lekarza rodzinnego. Badanie należy uzgodnić telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym, po otrzymaniu karty badania od pielęgniarki w szkole.