Dokumenty

Statut SP4

Regulamin Przyznawania Stypendiów SP4

Program wychowawczo – profilaktyczny 2019-20


 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Egzamin 2020 – spotkanie z rodzicami

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty TUTAJ


Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów

KLASY I – III

Język angielski

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Nauczanie zintegrowane

wymagania-klasa-1

Wymagania kl II

wymagania kl. III

KLASY IV – VIIII

Język polski

Przedmiotowy_system_oceniania_klasa_4

Przedmiotowy_system_oceniania_klasa_5

Jpol_SP_Slowa_z_usm_kl6_PSO-1

Język polski PSO kl.7

Język polski PSO kl.8

Język angielski

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

Język niemiecki

Jniem_SP_Aktion_Deutsch_kl_7_Przedmiotowy_system_oceniania

Jniem_SP_Aktion_Deutsch_kl_8_Przedmiotowy_system_oceniania

Historia 

Historia – wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl. 4-wczoraj-i-dzis

Historia – wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-5-wczoraj-i-dzis

wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-6-wczoraj-i-dzis

Historia – wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-7-wczoraj-i-dzis

Historia – wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-8-wczoraj-i-dzis

Wiedza o społeczeństwie

WOS – wymagania-edukacyjne-na-poszczegolne-oceny – kl. 8

Wychowanie do życia w rodzinie treści nauczania dla klas IV – VIII szkoły podstawowej

 

 

Warunki niepromowania uczniów klas I – III   Pobierz plik


MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W KROŚNIE

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Pobierz plik

Program profilaktyczny “Zdrowy i bezpieczny przedszkolak” Pobierz plik

 Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 1 w Krośnie – Pobierz plik
Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 1 w Krośnie – Pobierz plik
Statut Miejskiego Przedszkola nr 1 w Krośnie – Pobierz plik
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku – Pobierz plik
 

 
 
DOKUMENTY DO POBRANIA
 Wniosek – regulamin_zfss_mzs7
 

 
Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna
 
kafejka