Wywiadówki

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
godz. 17. 00 w dniach:
 
WYWIADÓWKA
 
15.09. 2020 r.  (wtorek) – kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IVa, IVb
16. 09.2020 r. (środa)  – kl. IIIa, IIIb, Va, Vb, VIa, VIIb
17. 09. 2020 r. (czwartek) – kl. VIb, VIc, VIIa, VIIIa
 
KONSULTACJE
 
17. 11. 2020 r. (wtorek) – kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IVa, IVb
18. 11. 2020 r. (środa) – kl. IIIa, IIIb, Va, Vb, VIa, VIIb
19. 11. 2020 r. (czwartek)- kl. VIb, VIc, VIIa, VIIIa
 
WYWIADÓWKA
 
10. 02. 2021 r. (środa) 
 
 
KONSULTACJE
 
23. 03. 2021 r. (wtorek) – kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IVa, IVb
24. 03.2021 r. (środa) – kl. IIIa, IIIb, Va, Vb, VIa, VIIb
25. 03. 2021 r. (czwartek) – kl. VIb, VIc, VIIa, VIIIa
 
 
WYWIADÓWKA

19. 05. 2021 r. (środa)