Wywiadówki

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
 

7. 09. 2022r. – godz. 17.00 – kl. I – IV

8. 09. 2022r. – godz. 17.00 – kl. V – VIII

środa godz. 17.00

26. 10. 2022r. – dzień otwarty

30. 11. 2022r. – dzień otwarty – kl. I – III

7. 12. 2022r. – dzień otwarty – kl. IV – VIII

1. 02. 2023r. – wywiadówka

29. 03. 2023r. – dzień otwarty

17. 05. 2023r. – wywiadówka

Uwaga

Wychowawca ma prawo do zorganizowania dodatkowego spotkania z rodzicami.