Wywiadówki

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
 

7. 09. 2021r. – godz. 18.00 – kl. I – Va

8. 09. 20201r. – godz. 17.00 – kl. Vb – VIII

środa godz. 17.00

27. 10. 2021r. – dzień otwarty

8. 12. 2021r. – dzień otwarty

2. 02. 2022r. – wywiadówka

23. 03. 2022r. – dzień otwarty

11. 05. 2022r. – wywiadówka

 

Uwaga

Wychowawca ma prawo do zorganizowania dodatkowego spotkania z rodzicami.