Wywiadówki

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
 

środa godz. 17.00

20. 09. 2023r. – zebranie z rodzicami

8. 11. 2023r. – dzień otwarty

13. 12. 2023r. – dzień otwarty

24. 01. 2024r. – wywiadówka

13. 03. 2024r. – dzień otwarty

8. 05. 2024r. – dzień otwarty / wywiadówka

Uwaga

Wychowawca ma prawo do zorganizowania dodatkowego spotkania z rodzicami.