Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.09.2022 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej

1.11.2022 r. – Dzień Wszystkich Świętych

11.11. 2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości

23.12.2022 r. – 1.01.2023  r. – Zimowa przerwa świąteczna

6.01. 2023 r. – Święto Trzech Króli

11 .01.2023 r. –  Konferencja klasyfikacyjna na I sem.

16.01 – 29.01.2023 r. – Ferie zimowe

6.04. – 11.04.2023 r.  – Wiosenna przerwa świąteczna

23 – 25.05.2023 r.  – Egzamin ósmoklasisty

1.05.2023 r. – Święto Pracy

3.05.2023 r. – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

8.06.2023 r.–  Boże Ciało

16.06.2023 r.–  Konferencja klasyfikacyjna na II sem.

23.06.2023 r.  – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.– 31.08. 2023 r. – Ferie letnie