Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

2.09.2019  r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2019  r. – Dzień Edukacji Narodowej

1.11.2019  r. – Dzień Wszystkich Świętych

11.11. 2019  r. – Narodowe Święto Niepodległości

23.12.– 31.01.2019  r. – Zimowa przerwa świąteczna

1.01. 2020 r. – Nowy Rok

8 .01.2020 r. –  Konferencja klasyfikacyjna na I sem.

13.01 – 26.01.2020 r. – Ferie zimowe

9.04. – 14.04.2020 r.  – Wiosenna przerwa świąteczna

21,22,23. 04.2020 r.  – Egzamin ósmoklasisty

1.05.2020 r.– Święto Pracy

3.05.2020 r.– Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

11.06.2020 r.–  Boże Ciało

19.06.2020 r.–  Konferencja klasyfikacyjna na II sem.

26.06.2020 r.  – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.06.– 31.08. 2020 r. – Ferie letnie