Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

4.09.2023 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1.11.2023 r. – Dzień Wszystkich Świętych

23.12.2023 r. – 1.01.2024  r. – Zimowa przerwa świąteczna

17 .01.2024 r. –  Konferencja klasyfikacyjna na I sem.

29.01 – 11.02.2024 r. – Ferie zimowe

28.03. – 2.04.2024 r.  – Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 16.05.2024 r.  – Egzamin ósmoklasisty

1.05.2024 r. – Święto Pracy

3.05.2024 r. – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30.05.2024 r.–  Boże Ciało

14.06.2024 r.–  Konferencja klasyfikacyjna na II sem.

21.06.2024 r.  – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.– 31.08. 2024 r. – Ferie letnie