Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1.09.2021 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej

1.11.2021 r. – Dzień Wszystkich Świętych

11.11. 2021 r. – Narodowe Święto Niepodległości

23.12.2021 r. – 1.01.2022  r. – Zimowa przerwa świąteczna

6.01. 2022 r. – Święto Trzech Króli

26 .01.2022 r. –  Konferencja klasyfikacyjna na I sem.

14.02 – 27.02.2022 r. – Ferie zimowe

14.04. – 19.04.2022 r.  – Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 26.05.2022 r.  – Egzamin ósmoklasisty

3.05.2022 r.– Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

16.06.2022 r.–  Boże Ciało

15.06.2022 r.–  Konferencja klasyfikacyjna na II sem.

24.06.2022 r.  – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.– 31.08. 2022 r. – Ferie letnie