Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.09.2020  r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2020  r. – Dzień Edukacji Narodowej

1.11.2020  r. – Dzień Wszystkich Świętych

11.11. 2020  r. – Narodowe Święto Niepodległości

23.12.– 31.01.2019  r. – Zimowa przerwa świąteczna

1.01. 2021 r. – Nowy Rok

6.01. 2021 r. – Święto Trzech Króli

20 .01.2021 r. –  Konferencja klasyfikacyjna na I sem.

1.02 – 14.02.2021 r. – Ferie zimowe

1.04. – 6.04.2021 r.  – Wiosenna przerwa świąteczna

25 – 27.05.2021 r.  – Egzamin ósmoklasisty

1.05.2021 r.– Święto Pracy

3.05.2021 r.– Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3.06.2021 r.–  Boże Ciało

18.06.2021 r.–  Konferencja klasyfikacyjna na II sem.

25.06.2021 r.  – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.– 31.08. 2021 r. – Ferie letnie