Podręczniki

KLASA  I
PRZEDMIOT TYTUŁ WYDAWNICTWO
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Nowi Tropiciele WSiP
JĘZYK ANGIELSKI Gold Sparks Oxford
RELIGIA Jesteśmy rodziną Pana Jezusa Gaudium  
KLASA  II
PRZEDMIOT TYTUŁ WYDAWNICTWO
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Elementarz odkrywców Nowa Era
JĘZYK ANGIELSKI Gold sparks Oxford
RELIGIA Kochamy  Pana Jezusa Gaudium
KLASA  III
PRZEDMIOT TYTUŁ WYDAWNICTWO
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Nowi Tropiciele WSiP
JĘZYK ANGIELSKI Gold sparks Oxford
RELIGIA Przyjmujemy Pana Jezusa Gaudium
KLASA  IV
Przedmiot Tytuł Wydawnictwo
PODRĘCZNIKI
Historia Wczoraj i dziś  4 Nowa Era
Język  ang. English Class A1 Pearson
Język polski Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura WSiP
Matematyka Matematyka z Plusem GWO
Matematyka Matematyka z Plusem Zbiór zadań GWO
Muzyka Klucz do muzyki WSiP
Przyroda Tajemnice przyrody Nowa Era
Informatyka Informatyka Europejczyka Helion
Technika Jak to działa Nowa Era
Religia Jestem chrześcijaninem Gaudium
ĆWICZENIA
Przyroda Tajemnice Przyrody   Nowa Era
Język  ang. English Class A1 Pearson
Język polski Język polski. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej cz.1 i 2 GWO
KLASA  V
Przedmiot Tytuł Wydawnictwo
PODRĘCZNIKI
Historia Wczoraj i dziś  4 Nowa Era
Język  ang. English Class A1 Pearson
Język polski Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura WSiP
Matematyka Matematyka z Plusem GWO
Matematyka Matematyka z Plusem Zbiór zadań GWO
Muzyka Klucz do muzyki WSiP
Biologia Puls życia   Nowa Era
Geografia Planeta Nowa  
Informatyka Informatyka Europejczyka Helion
Technika Jak to działa Nowa Era
Religia Wierzę w Boga Gaudium
ĆWICZENIA
Biologia Puls życia   Nowa Era
Język  ang. English Class A1 Pearson
Język polski Język polski. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej cz.1 i 2 GWO
KLASA  VI
Przedmiot Tytuł Wydawnictwo
PODRĘCZNIKI
Historia Wczoraj i dziś  4 Nowa Era
Język  ang. English Class A1 Pearson
Język polski Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura WSiP
Matematyka Matematyka z Plusem GWO
Matematyka Matematyka z Plusem Zbiór zadań GWO
Muzyka Klucz do muzyki WSiP
Biologia Puls życia   Nowa Era
Geografia Planeta Nowa  
Informatyka Informatyka Europejczyka Helion
Technika Jak to działa Nowa Era
Religia Wierzę w Kościół Gaudium
ĆWICZENIA
Biologia Puls życia   Nowa Era
Język  ang. English Class A1 Pearson
Język polski Język polski. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej cz.1 i 2 GWO
KLASA  VII
Przedmiot Tytuł Wydawnictwo
PODRĘCZNIKI
Biologia Puls Życia 7 Nowa Era
Chemia Chemia Nowej Ery Nowa Era
Fizyka Spotkania z fizyką Nowa Era
Fizyka Spotkania z fizyką  zbiór zadań Nowa Era
Geografia Planeta Nowa Nowa Era
Historia Wczoraj i dziś 7 Nowa Era
Język  ang. English Class A2+ Pearson
Język polski Myśli i słowa 7 WSiP
Język niemiecki Aktion Deutsch WSiP
Matematyka Matematyka z plusem GWO
Matematyka Matematyka z plusem zbiór zadań GWO
Informatyka Informatyka Europejczyka Helion
Religia Spotykam Twoje Słowo Gaudium
ĆWICZENIA
Biologia Puls życia Nowa Era
Język  ang. English Class B1 English Class A2+ Pearson
Język polski Język polski. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej cz.1 i 2 GWO
KLASA  VIII
Przedmiot Tytuł Wydawnictwo
PODRĘCZNIKI
Biologia Puls Życia 8 Nowa Era
Chemia Chemia Nowej Ery Nowa Era
Fizyka Spotkania z fizyką Nowa Era
Fizyka Spotkania z fizyką  zbiór zadań Nowa Era
Geografia Planeta Nowa 8 Nowa Era
Historia Wczoraj i dziś 8 Nowa Era
Język  ang. English Class B1 English Class A2+ Pearson
Język polski Myśli i słowa 7 WSiP
Język niemiecki Aktion Deutsch WSiP
Matematyka Matematyka z plusem GWO
Matematyka Matematyka z plusem zbiór zadań GWO
Informatyka Informatyka Europejczyka Helion
WOS Dziś i jutro Nowa Era
EDB Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era
Religia Z Tobą idę przez życie Gaudium
ĆWICZENIA
Biologia Puls życia Nowa Era
Język  ang. Repetytorium zeszyt ósmoklasisty Macmillan
Język polski Język polski. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej cz.1 i 2 GWO