Funpage

Informacje na temat prywatności na fanpage’u Szkoły Podstawowej nr 4 – MZS nr7 Krosno na kanale Facebook.

 Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

  • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
  • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Gromadzenie i przetwarzanie danych (np. poprzez ciasteczka) na fanpage’u Szkoły Podstawowej nr 4 – MZS nr7 Krosno kontrolowane jest przez kanał Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką danych Facebooka (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku, Szkoły Podstawowej nr 4 – MZS nr7 Krosno nie otrzymasz żadnych informacji z Facebooka o Twojej wizycie lub korzystaniu z fanpage’a. Dotyczy to również użytkowników, którzy odwiedzają fanpage, w celu uzyskania dalszych informacji.

Kiedy zostaniesz fanem:

Jeśli obserwujesz lub polubisz fanpage Placówki Szkoły Podstawowej nr 4 – MZS nr7 Krosno, Facebook dodaje twój profil do listy wszystkich fanów i udostępnia go nam, jednak widzimy tylko Twoje informacje publiczne. Ty decydujesz o ustawieniach swojego profilu na Facebooku – co będzie widoczne dla innych, a co nie.

W ustawieniach Facebooka (https://www.facebook.com/settings?tab=privacy) masz możliwość aktywnego ukrywania swoich polubień lub zaprzestania obserwowania fanpage’y. Po ich zaznaczeniu, Twój profil nie będzie już widniał na liście fanów tej strony.

Facebook dostarcza nam statystyki dotyczące naszych fanów. Są to anonimowe dane demograficzne, takie jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania. Korzystamy z tych statystyk, aby umieścić odpowiednie informacje w naszych wpisach lub precyzyjnie dobrać posty na Facebooku dla odpowiednich grup wiekowych. W ustawieniach Facebooka masz jednak możliwość wyłączenia profilowania statystyk i reklam. Nie możemy powiązać danych statystycznych z danymi z poszczególnych profilów naszych fanów.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 4 – Miejski Zespół Szkół nr7 w Krośnie można znaleźć poniżej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na Fanpage prowadzonym przez Miejski Zespół Szkół Nr7 w Krośnie (Szkoła Podstawowa Nr 4)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO z dniem 25 maja 2018r. zależy nam abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2  informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot prowadzący na Facebook ’u stronę (fanpage) tj. Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie (MZS-7 Krosno), z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno. Nr telefonu kontaktowego 13 420 08 31, adres poczty email: sekretariat@mzs7krosno.pl, adres strony internetowej: http://mzs7krosno.pl,

W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@ mzs7krosno.pl;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust 1 lit. a i f RODO (tj. wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, oraz uzasadnionego interesu administratora)

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • kontaktu z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook (np. w komentarzach pod postami, za pomocą Messenger’a, itp.),
  • przesyłania informacji promocyjnych, w szczególności przesyłania informacji o, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności strony Facebook, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie takich informacji, lub w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • publikacji w celach promocyjnych placówki na stronie internetowej i na portalu społecznościowym facebook zdjęć wykonanych podczas zajęć i uroczystości związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • analitycznych i statystycznych a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania:

Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w oparciu o umowy powierzenia.

               Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy administratora a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym naszej strony na Facebook’u), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania naszą stroną na Facebook’u. W przypadku działań promocyjnych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i imprezy.

               Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z administratorem będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi, doradcze, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak serwisowanie systemów i oprogramowania IT itp.).

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  dotychczasowego przetwarzania

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.