Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

31. 10. 2019 r.
21, 22, 23. 04. 2020 r.
30.04. 2020 r.
12.06.2020 r.
25.06. 2020 r.