Dni wolne

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 

31. 10. 2022r. – poniedziałek

22. 12. 2022r. – czwartek (przed świętami)

23 – 25. 05. 2023 r. – wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty

2. 05. 2023r. – Święto Flagi Państwowej

9. 06. 2023 r. – piątek po Bożym Ciele