Dni wolne

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 

15. 10. 2021r. – piątek

12. 11. 2021r. – piątek

22. 12. 2021r. – środa

24 – 26. 05. 2022 r. – wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty

2. 05. 2022r. – poniedziałek

17. 06. 2022 r. – piątek po Bożym Ciele