Dni wolne

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 

 

31. 10. 2023 r. – wtorek przed Wszystkimi Świętymi

22. 12. 2023 r. – piątek przed Świętami Bożego Narodzenia

14 – 16. 05. 2024 r. – wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty

2. 05. 2024r. – Święto Flagi Państwowej

31. 05. 2024 r. – piątek po Bożym Ciele