Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

W roku 2022/23 od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów ubezpiecza firma InterRisk.
Wpłaty będą przyjmować wychowawcy do 28  września. Składka roczna za okres 1.09.2022 – 31. 08. 2023 wynosi 50 zł. Szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia znajdują się w załącznikach.

Załączniki do pobrania: