Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

W roku 2021/22 od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów ubezpiecza firma InterRisk.
Wpłaty będą przyjmować wychowawcy do 28  września. Składka roczna za okres 1.09.2021 – 31. 08. 2022 wynosi 48 zł. Szczegółowe informacje znajdują się załącznikach o warunkach ubezpieczenia znajdują się w załącznikach.

Załączniki do pobrania: