Ubezpieczenie

W roku 2020/21 od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów ubezpiecza firma InterRisk. Wyboru ubezpieczyciela dokonali przedstawiciele Rady Rodziców.
Wpłaty będą przyjmować wychowawcy do 25 września. Składka roczna za okres 1.09.2020 – 31. 08. 2021 wynosi 48 zł. Szczegółowe informacje znajdują się załącznikach

Załączniki do pobrania:

Ubezpieczenie uczniów
Karta produktu
Obowiązek informacyjny
Edu Plus
Roszczenie