Edukacja Globalna

 logo

Afryka jest super!

gra-kolaz-2017

GALERIA

Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie z klas I – II uczęszczający do świetlicy szkolnej wykonali grę planszową „Afryka – rośliny uprawne”. Na narysowanych konturach kontynentu afrykańskiego projektowali pola do gry, sami ustalali reguły gry planszowej oraz rysowali lub wklejali ilustracje roślin, które są uprawiane w różnych częściach Afryki. Przy tworzeniu gry planszowej dzieci miały wiele emocji i radości, a co najważniejsze chęci do nauki i poznawania życia na  innym kontynencie. A na koniec była super gra na samodzielnie wykonanej planszy!

Marzena Birówka

logo

Opublikowano 1. 12. 2017 r.

Spotkanie z podróżnikiem

podroznik-kolaz-2017

GALERIA

W piątek, 24 listopada w szkole odbyło się spotkanie z podróżnikiem z grupy „Trzask”. To już kolejny raz mieliśmy okazję odbyć daleką podróż – tym razem były to Indie – kraj świętych krów i biednych ludzi. Dzięki temu dzieci poznały codzienne życie mieszkańców Indii, ich tradycje i wierzenia.

Jadwiga Guzik

logo
Opublikowano 27. 11. 2017 r.

Muzyczna podróż przez świat – dyskoteka dla klas IV – VII

andrzejki-kolaz-2017

GALERIA

Kolejny dzień Tygodnia Edukacji Globalnej za nami. Dzisiaj młodzież bawiła się na dyskotece andrzejkowej organizowanej przez Samorząd Szkolny. Po południu odbyliśmy muzyczną podróż w rytmach z całego świata.

logo

Opublikowano 23. 11. 2017 r.

 

Marchewki chrupiemy, bo zdrowi być chcemy!

 

marchewka-kolaz-2017

GALERIA

22 listopada dzieci z klas młodszych  przyszły do szkoły ubrane na pomarańczowo. Strojami uczciły Dzień Marchewki, który dzisiaj wspólnie świętowały z przedszkolakami  z PM nr 1 w Krośnie. Każda grupa zaprezentowała plakat i hasło zachęcające do zjadania zdrowej marchewki. Dzieci dowiedziały się o właściwościach odżywczych i leczniczych tego warzywa. Poznały także potrawy, które można z niego przygotować. Śpiew, taniec oraz quiz o marchewce zostały nagrodzone zdrowymi sokami, przekąskami i deserami. Uczniowie klas starszych zostali zaproszeni do degustacji marchewkowego poczęstunku. Było smacznie, zdrowo i pomarańczowo!

Ewa Macierzyńska

logo
Opublikowano 22. 11. 2017 r.

Spotkanie misyjne

misje-kolaz-2017

GALERIA

W drugim dniu Tygodnia Edukacji Globalnej odbyło się w naszej szkole spotkanie z s. Lucjaną Drapałą ze Zgromadzenia Sióstr Michalitek. Siostra przez ponad trzydzieści lat pracowała jako misjonarka w Kamerunie. Pełniła posługę pielęgniarki w ośrodku zdrowia, za który była odpowiedzialna. Prowadziła akcje szczepień dzieci, animacji kobiet i leczenia chorych w wioskach. Swoim bogatym doświadczeniem dzieliła się z uczniami i nauczycielami. Opowiadała o systemie szkolnictwa w Kamerunie i o problemach z jakimi się zmaga. Swoją opowieść wzbogaciła filmem, który pozwolił lepiej poznać realia codziennego życia. Mogliśmy zobaczyć w jaki sposób funkcjonuje oratorium, które Siostry Michalitki założyły w 2005 roku. Założenie oratorium było  odpowiedzią na pilną potrzebę zapewnienia dzieciom uczęszczającym do szkoły posiłków oraz odpowiednich warunków do nauki i rozwoju. Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą w życiu parafialnym przez przygotowanie liturgii i udział w niedzielnej Mszy św. W okresie Bożego Narodzenia przedstawiają jasełka. Uczestniczą w rekolekcjach i pielgrzymkach do sanktuarium Matki Bożej Nadziei. Poznanie codziennego życia dzieci z Kamerunu wzbudziło refleksję na temat podobieństw i różnic jakie można znaleźć porównując je z życiem dzieci w Polsce. Siostra podkreśliła, że kluczem który otwiera serca ludzi jest miłość. Nieodzownym elementem w budzeniu nadziei na lepsze jutro w sercach Kameruńczyków jest pomoc w edukacji. niewielu bowiem z nich ma możliwość uczęszczania do szkół średnich i kontynuowania nauki na studiach. Często zdarza się, że różnorodne obowiązki, jakie mają dzieci utrudniają podjęcie nauki. Innym ważnym problemem, na który s. Lucjana zwróciła uwagę, jest opieka nad chorymi. Opieka nad chorymi stanowi też ważną posługę na każdej z trzech misji prowadzonych przez siostry. W Nguelemendouka i Betare-Oya działają katolickie przychodnie zdrowia prowadzone przez siostry pielęgniarki, wspomagane przez miejscowy personel. Chorzy i starsi są też odwiedzani w swoich domach. na Dzień Chorych przywożeni są do misję do kościoła, w czasie Eucharystii otrzymują sakrament chorych, a następnie posiłek i dary, które zabierają ze sobą.  Pracę sióstr misjonarek wspiera Fundacja Dzieci Afryki, która prowadzi “Adopcję serca”. Poznanie różnorodnych działań jakie prowadzone są na misjach wzbogaciło wiedzę i być może skłoni do głębszej refleksji nad koniecznością podejmowania akcji mających na celu wyrównywanie różnic społecznych i ekonomicznych w różnych częściach świata.

Beata Sala

(informacje zaczerpnięto ze strony www.misje.michalitki.pl)
logo
Opublikowano 21. 11. 2017 r.

Rozmawiamy o naszych prawach i obowiązkach – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

kolaz-teg

GALERIA

Ideą Tygodnia Edukacji Globalnej jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur, dlatego w ramach obchodzonego w naszej szkole w dniach 20 – 26 XI TEG, uczniowie klas IV- VII wzięli udział w dwugodzinnych warsztatach mających na celu zapoznanie z podstawowymi prawami, obowiązkami dziecka, człowieka. Wychowawcy zapoznali dzieci z Konwencją Praw Dziecka oraz Konwencją Praw Człowieka. Na zajęciach wykorzystano filmy organizacji: UNICEF i Amnesty International. Podczas pracy w grupach stworzono plakaty, rysunki na temat praw i obowiązków ucznia, obywatela.

Małgorzata Półtorak

logo

Opublikowano 20. 11. 2017 r.

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

20.11 Rozmawiamy o naszych prawach i obowiązkach – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

21.11. – Spotkanie misyjne

22.11. – Szkolny Dzień Marchewki

23.11. – Bajki z różnych stron świata (klasy I – III)

23.11. – Muzyczna podróż przez świat – dyskoteka (klasy IV – VII)

24.11. – Spotkanie z podróżnikiem – Indie

W pierwszym dniu Tygodnia Edukacji Globalnej wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia na temat praw i obowiązków dzieci w wieku szkolnym. Tematyka zajęć wiązała się z obchodzonym dzisiaj Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Święto to zostało ustanowione – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r. W swoim liście, wystosowanym z tej okazji, Rzecznik Praw Dziecka podkreśla, że każde dziecko wśród różnych praw, ma także m.in. prawo do nauki i rozwoju, prawo do odpoczynku, a realizacja każdego z nich nie może odbywać się kosztem drugiego. Podkreśla, że należy szukać takich rozwiązań, aby nasze dzieci chętnie zdobywały wiedzę, uczyły się i odkrywały świat. Obowiązkiem dorosłych jest ochrona ich beztroskiego dzieciństwa.

W klasach I – III wychowawcy przeprowadzili zajęcia w oparciu o fragmenty czytanych głośno tekstów książek znanych autorów, piszących utwory dla dzieci. Wykorzystano teksty Grzegorza Kasdepke z książki „Mam prawo! czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać!” oraz Anny Czerwińskiej – Rydel „Moje prawa ważna sprawa!”.  Uczniowie chętnie wypowiadali swoje zdanie na temat poruszanych w opowiadaniach problemów. Wspólnie redagowali zbiory swoich praw i obowiązków. Zaprezentowano także uczniom zdjęcia przedstawiające warunki życia ich rówieśników w krajach globalnego południa. W tym celu wykorzystano zdjęcia opublikowane na stronie internetowej PAH.

Beata Sala

 logo
Opublikowano 20. 11. 2017 r.

Z wizytą w hospicjum

11-11-hospicjum-2017-kolaz

GALERIA

W dniu 14. 11. 2017r. grupa dzieci i młodzieży z naszej szkoły odwiedziła mieszkańców krośnieńskiego hospicjum. Uczniowie zaprezentowali program z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości. Wśród pensjonariuszy hospicjum były osoby, które wspominały czasy II wojny światowej, wywołując tym wzruszenie u dzieci. Takie spotkanie pozostaje w człowieku na długi czas. To bardzo ważne dla dzieci i dorosłych. I zapewniam, że warto. Dla uśmiechu tych chorych ludzi, naprawdę warto podzielić się swoim wolnym czasem.

Beata Banaś
Paweł Gorczyca
Jerzy Prętnik

logo

Opublikowano 14. 11. 2017 r.

Dzień zdrowego śniadania

kolaz-sniadanie-2017

GALERIA                                               GALERIA NA FACEBOOK

Chipsy kontra jabłko i hamburger vs. zielona kanapka – nad tym, co jest smaczniejsze i zdrowsze zastanawiali się w środę uczniowie w całej Polsce.
W ósmej edycji akcji Śniadanie Daje Moc wzięło udział 8200 szkół w całym kraju. Wśród nich i nasza szkoła.
W trakcie pierwszej lekcji dzieci przygotowywały smaczne i zdrowe posiłki i uczyły się 12 zasad zdrowego odżywiania opracowane przez Instytut Matki i Dziecka.

Nie bez powodu pierwsza zasada zdrowego odżywiania brzmi: do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem. Śniadanie ma ogromny wpływ na samopoczucie w ciągu dnia i metabolizm dzieci. Jeśli dziecko w ciągu godziny od momentu wstania nie zje dobrze zbilansowanego śniadania będzie apatyczne, będzie często podjadać, będzie chciało coś słodkiego.

Beata Banaś

logo

Opublikowano 8. 11. 2017 r.

 Edukacja globalna w kl. VII b – działanie lokalne, zmiana globalna

page

GALERIA

W ramach realizacji programu “Edukacji globalnej” klasa VIIb, na godzinie z wychowawcą zastanawiała się, jak pojedyncza osoba może mieć wpływ na losy wielu ludzi. Temat lekcji brzmiał “Działanie lokalne – zmiana globalna”.

Klasa została podzielona na pary i trójki, a następnie grupy otrzymały wycięte wcześniej elementy. Dzieci ułożyły je w kolejności odzwierciedlającej związki przyczynowo-skutkowe. Ćwiczenie to pokazało przykłady trzech współzależności globalnych i pomogło uczniom i uczennicom zrozumieć sposób ich działania.

działanie lokalne-zmiany globalne scenariusz

Jadwiga Guzik

logo

Opublikowano 30. 10. 2017 r.

 

Spotkanie z wolontariuszami

 

wolontariat-kolaz-2017

GALERIA

We wtorek  24 października odbyło się w naszej szkole spotkanie z wolontariuszami, w ramach realizowanego programu Edukacji Globalnej. Gościliśmy wolontariuszy z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, panią Aleksandrę Rosę i pana Kazimierza Helona. Spotkanie z wolontariuszami zostało przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie zostali zapoznani z pracą misjonarzy na kontynencie afrykańskim. Pani Aleksandra Rosa zapoznała słuchaczy z dwoma programami, w realizacji których uczestniczyła podczas swojego pobytu w Etiopii. Uczestniczyła w realizacji projektu misyjnego współfinansowanego przez MSZ “Edukacja dzieci i młodzieży oraz podniesienie jakości widzenia w Fullasie, Etiopia” oraz “Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Wau, Sudan Południowy”. Przybliżyła uczniom przyrodę, kulturę i problemy mieszkańców. Podobnie pan Kazimierz Helon swoją barwną opowieścią o Sudanie Południowym zaciekawił słuchaczy. “Sam o sobie mówi, że potyka się tam, gdzie ludzie idą pewnie, a podskakuje tam, gdzie każdy patrzy pod nogi. Czuje, że często siedzi na ławce i czeka, by Pan Bóg go zawołał: Kazik rozgrzewaj się, zaraz wychodzisz!” Pracował z chłopcami w Don Bosco School. Uczniowie mogli poznać warunki w jakich żyją i uczą się ich rówieśnicy. Mieli też możliwość obejrzenia niektórych przedmiotów codziennego użytku mieszkańców Afryki oraz ich barwnych strojów. Wspólnie z panią Aleksandrą uczniowie próbowali śpiewać etiopską piosenkę i tańczyć.

Organizowanie dla uczniów spotkań z wolontariuszami sprzyja poznawaniu życia ludzi na innych kontynentach, ich problemów i potrzeb. Wpływa na kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych ludzi. Poprzez ukazanie działalności  organizacji społecznych, religijnych oraz pojedynczych osób wskazuje się różne obszary egzystencji, w których konieczna jest pomoc. Osobiste świadectwo osób przebywających na misjach wpływa na kreowanie u uczniów postaw i motywacji do podejmowania podobnych działań. Sprzyja budowaniu świata wartości, w którym dobro drugiego człowieka staje się zadaniem priorytetowym.

Beata Sala

logo

Opublikowano 25. 10. 2017 r.

Pokaz ratownictwa medycznego – spotkanie ze strażakami

strazacy-kolaz-2017
GALERIA

23.10.2017 r. odbyło się spotkanie ze strażakami, którzy opowiedzieli uczniom  na czym polega ich praca w straży i w jakiego rodzaju akcjach uczestniczą strażacy. Przypomnieli także, w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Dzieci zostały zapoznane z zasadami prawidłowego zachowania się w sytuacjach pożaru i innych nieszczęśliwych wypadków. Przypomniane zostały numery alarmowe ze szczególnym uwzględnieniem numeru do Straży Pożarnej 998 oraz numeru ratowniczego 112.

Następnie odbył się pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej – oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego. Po prezentacji uczniowie chętnie ćwiczyli wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszych gości. Następnie strażacy zaprosili uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji “Misie Ratownisie”.

Danuta Machoń

logo

Opublikowano 23. 10. 2017 r.

Europejski Dzień Seniora

dzien-seniora-2017

GALERIA

Przypadający na 20 października Europejski Dzień Seniora to dobra okazja, by przypomnieć, że osoby starsze są w społeczeństwie niezwykle ważne – to one przekazują młodszym pokoleniom swoją mądrość, a ukochana babcia czy dziadek to dla wnucząt najlepszy przyjaciel i nauczyciel.

Często jednak seniorzy zmagają się z różnymi trudnościami – zdrowotnymi, finansowymi, czasami nawet z wykluczeniem w społeczeństwie, za którym niekiedy “nie nadążają”.

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora dzieci i młodzież z MZS nr 7 SP-4 złożyła Seniorom z krośnieńskiego hospicjum wyrazy szacunku i życzenia wielu lat wypełnionych miłością, bez trosk i smutków. W codzienne życie pacjentów hospicjum dzieci wniosły wiele radości przez śpiew, taniec, piękne laurki i jesienne bukiety. Do tych podarunków, muzyczny prezent dorzucił p. Waldemar Banaś, umilając wspólnie spędzony czas walczykami, poleczkami, tangiem i cha-cha granymi na akordeonie.

Danuta Machoń
Beata Banaś

logo

Opublikowano 20. 10. 2017 r.

Praca wolontariatu rozpoczęta

pola-nadziei-kolaz-2017

GALERIA

6 października 2017 r wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w Inauguracji X Edycji Krośnieńskich Pól Nadziei w Hospicjum w Krośnie. Po uroczystej Mszy Św wraz z uczniami innych szkół posadzili cebulki żonkili wokół budynku hospicjum.

Danuta Machoń

logo

Opublikowano 9. 10. 2017 r.

Gry i zabawy terenowe z harcerzami

 

gry-terenowe-kolaz

GALERIA

W dniu 28 września 2017 roku harcerze z Drużyny Harcerskiej „Z Nienacka” przeprowadzili nabór do drużyny harcerskiej. Pokazali namiastkę tego czym jest harcerstwo i co robią na zbiórkach. Opracowali grę terenową dla uczniów klas IV-VII, która oparta była o podstawowe umiejętności, które nabywa każdy młody harcerz. Były to m.in. podstawy pierwszej pomocy poprzez symulację wypadku, rzut granatem do celu, ćwiczenie zręczności poprzez rzut lassem, ćwiczenie na spostrzegawczość, czyli liczenie kostek chodnikowych oraz szukanie plakietek z harcerskich imprez okolicznościowych, ćwiczenie sprawności fizycznej. Na jednym z punktów uczniowie mogli dowiedzieć się jakie nazwy noszą harcerskie przyrządy, obozowy sprzęt, a także funkcje jakie można pełnić w ZHP. Harcerze starali się pokazać harcerstwo w pigułce, jednak aby prawdziwie je poznać trzeba poczuć to na własnej skórze i zostać harcerzem.

pwd. Weronika Hejnar

Harcerze zapraszają na swoją stronę na facebooku -> Drużyna Harcerska „Z Nienacka” im. Szarych Szeregów

logo

Opublikowano 28. 09. 2017 r.

Edukacja globalna

logo

W naszej szkole od września realizowany jest program „Edukacja globalna”.

Na lekcjach poruszane są tematy mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Mają one również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami,  które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach.

W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

czr

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcie
https://globalna.ceo.org.pl/publikacje
https://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-77777/edukacja-globalna
https://e-globalna.edu.pl/
Opublikowano 27. 09. 2017 r.