Logopeda

logopeda

W naszej szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Terapią szczególnie objęci są uczniowie klas pierwszych, u których zdiagnozowano ten problem. Celem spotkań z logopedą jest poprawna wymowa wszystkich głosek, wyrazistość i zrozumiałość mowy, dobre, niezbyt szybkie tempo mówienia, bogate słownictwo, umiejętność budowania wypowiedzi pod względem logiczno – gramatycznym.

Logopeda, pracując z dziećmi, bazuje na takich ćwiczeniach, by stymulować opóźniony rozwój mowy, doskonalić wymowę już ukształtowaną oraz wdrażać do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy. Zajęcia te, obok tradycyjnego wywołania głosek, służą ogólnemu rozwojowi poznawczemu ucznia, który podczas spotkań z logopedą doskonali technikę czytania i pisania, poszerza słownictwo oraz ogólnie ćwiczy m.in. percepcję wzrokową, słuchową, koncentrację, poznaje swoje mocne i słabe strony.

Prawidłowe mówienie jest istotnym elementem funkcjonowania człowieka. Aby dziecko mogło uczyć się bez większych trudności, rozwijać swoje zainteresowania, nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, należy zadbać o prawidłowy rozwój jego mowy.
O skuteczności terapii decyduje zatem dobra współpraca między logopedą, dzieckiem i jego rodzicami oraz systematyczność i zaangażowanie.