Nabór do klas pierwszych

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krośnie ogłasza nabór  do klasy pierwszej
na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych mogą brać udział dzieci siedmioletnie (ur. w roku 2014) oraz dzieci sześcioletnie (ur. w roku 2015). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 

https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolapodstawowa/Info/83955

Nie spotykamy się w tym roku na dniach otwartych w szkole. Zachęcamy do obejrzenia filmu o szkole:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4

Przyjmowanie zgłoszeń do klas pierwszych dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4  rozpocznie się 15 lutego  2021 roku.

Rodzice kandydata wypełniają zgłoszenie dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno w systemie informatycznym, drukują go i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły – samo wypełnienie zgłoszenia w Internecie nie wystarcza!

Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 15  do 22 lutego 2021 roku w  godzinach od 7.30 do 15.00.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w tym kandydaci spoza Krosna

Rekrutacja do klas pierwszych dzieci spoza obwodu naszej szkoły, w tym spoza Krosna, odbywać się będzie w przypadku wolnych miejsc. Informacja o wolnych miejscach zostanie podana 26 lutego 2021 roku.

Udział w postępowaniu rekrutacyjnym biorą dzieci  na podstawie wniosku rodziców. O ich przyjęciu decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, obowiązujących w rekrutacji we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych (Uchwała Nr XIV/448/19 Rady Miasta Krosna).

Wniosek z kompletem załączników  należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 1 marca do  8 marca 2021 roku w godzinach od 7.30 do 15.00

Rodzice kandydata wypełniają wniosek dostępny na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno w systemie informatycznym, drukują go i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły – samo wypełnienie wniosku w Internecie nie wystarcza! Do wniosku  rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

W uzasadnionych przypadkach w sekretariacie szkoły można otrzymać do wypełnienia formularz zgłoszenia i wniosku w wersji papierowej.

Dziękujemy i zapraszamy.

Rekrutacja do szkół podstawowych – poradnik dla rodziców

Wybierz życie na playliście

Komenda Miejska Policji w Krośnie rozpoczyna akcję edukacyjno – informacyjną pn. „wybierz życie na playliście”, której celem jest podniesienie świadomości społeczności powiatu krośnieńskiego w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Myślą przewodnią wdrażanej akcji jest narastający i bardzo niepokojący problem korzystania przez uczestników ruchu drogowego z urządzeń elektronicznych w znacznym stopniu ograniczających możliwości percepcyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki  nauczanie zdalne po feriach zimowych zostaje utrzymane w klasach IV-VIII na okres 18 – 31 stycznia 2021 r. Dla  uczniów  klas I-III nauczanie będzie odbywać się w szkole.  

Nauczanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym  od 18 stycznia 2021 r. podziałem godzin. Zasady w związku ze znowelizowanymi wytycznymi MZ i GIS opublikowano  w dzienniku elektronicznym.

Zebrania z rodzicami on-line

W dniach 17-19.11. 2020 r. w godz. 16-18 odbędą się konsultacje indywidualne dla rodziców.
Rodzice będą mieli możliwość rozmowy online z wykorzystaniem platformy MS OFFICE TEAMS z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem szkolnym. Rodzice będą mogli uczestniczyć w zebraniu wyłącznie za pośrednictwem kont uczniów.
Aby skorzystać z takiej formy konsultacji należy w oknie wyszukiwania na górze strony platformy TEAMS wpisać nazwisko nauczyciela.
Po znalezieniu osoby należy nacisnąć ikonę rozmowy video lub słuchawki telefonu. Jeżeli nauczyciel w tym czasie będzie zajęty rozmową z innym rodzicem proszę pozostawić informację na czacie z prośbą o kontakt. Nauczyciel oddzwoni.
Ze względów bezpieczeństwa przekazywanych informacji prosimy, aby podczas połączenia rodzic jak i nauczyciel mieli załączoną kamerę. Wychowawca klasy może zdecydować o konieczności przeprowadzenia zebrania ogólnego. Wówczas wychowawcy tworzą wydarzenie w grupie “godzina wychowawcza”,  rodzice się dołączają o wyznaczonej  godzinie logując się na konto ucznia. Z wychowawcą możliwy jest także kontakt telefoniczny.

Harmonogram konsultacji

17. 11. 2020 r. (wtorek) – kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IVa, IVb

18. 11. 2020 r. (środa) – kl. IIIa, IIIb, Va, Vb, VIa, VIIb

19. 11. 2020 r. (czwartek)- kl. VIb, VIc, VIIa, VIIIa

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe w Polsce, obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów. W tym roku obchodzimy 102 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji uczniowie klasy 2a i klasy 2b przygotowali krótki program artystyczny. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia.  (KLIKNIJ na zdjęcie)