Konkurs Kreatywności „MOST”

Organizatorem konkursu Konkurs  Kreatywności „MOST” jest Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krośnie przy współudziale Stowarzyszenia Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS i wsparciu Gminy Miasta Krosno. 

Most   symbolizuje połączenie   dwóch   światów,   połączenie   w   czasie   i   przestrzeni, sprawiedliwość, stałość, wierność, zmianę, pragnienie. Chcemy, by ta symbolika towarzyszyła powrotowi dzieci i młodzieży do szkół, nawiązywaniu relacji po długim czasie nauki zdalnej. Potraktujmy realizację zadań konkursowych jako nowe wyzwanie, motywację do wspólnego działania i nauki. W edukacji zależy nam na rozwoju i zdobywaniu   wiedzy, zrealizujmy to zadanie w sposób ciekawy i poszukujący.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie, szczegóły w regulaminie.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa

Harmonogram powrotu uczniów klas IV – VIII

Na podstawie rozporządzenia  MEiN przedstawiam poniżej harmonogram powrotu uczniów klas IV-VII  do nauki stacjonarnej oraz funkcjonowania szkoły  w  dniach 17-29 maja.
1. Uczniowie klas I-III uczą się stacjonarnie w szkole.
2. Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.
3. Od 31 maja br. planuje się powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.
Nauka stacjonarna odbywa się w reżimie sanitarnym obowiązującym od września 2020 r.  i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Od 17 maja klasy IV-VIII przejdą na naukę w tzw. ,,systemie hybrydowym”. Oznacza to, że część uczniów będzie uczyła się w szkole, druga cześć zdalnie w domu. Podział klas na naukę w szkole i naukę zdalną przedstawia się następująco:
17, 18, 19 maja: kl.IV a (stachyrakówka), kl.Va ( stachyrakówka), kl.VIa (sala nr 16), kl.VII a (sala nr 13),  kl.VIII (sala nr 19) uczą się stacjonarnie w szkole,
20, 21, 24, 28 maja: kl.IV b  (stachyrakówka), kl.Vb (stachyrakówka), kl.VIb (sala nr 16), kl.VIc (sala nr 13), kl.VIIb (sala nr 19) uczą się stacjonarnie w szkole.
Klasy niewymienione w danym dniu będą mieć, jak dotychczas nauką zdalną poprzez Microsoft Teams.  W dniach 17- 28 maja nauka hybrydowa dla klasy IV-VIII będzie odbywać się w  systemie jednej zmiany, zgodnie z planem lekcji obowiązującym od 17 maja.
Dni 25, 26, 27 maja to egzamin ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. O tym jak będzie zorganizowana praca szkoły od 31 maja poinformuję po ukazaniu się rozporządzeń w tej sprawie. Obecne ograniczenia obowiązują do 30 maja.
W szkole prowadzona jest opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie (są wymienieni w harmonogramie). W  związku z powyższym, zainteresowanych rodziców, którzy potrzebują opieki dla dzieci, proszę o zapisanie uczniów na zajęcia świetlicowe poprzez informację w komunikatorze dziennika elektronicznego. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki  nauczanie zdalne zostaje utrzymane w klasach IV-VIII do 15 maja 2021 r. Dla  uczniów  klas I-III od 4 maja  nauka będzie odbywać się w szkole w formie stacjonarnej.  Nauczanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym  od 18 stycznia 2021 r. podziałem godzin. Zasady funkcjonowania szkoły  zgodne z  wytycznymi MZ i GIS opublikowano  w dzienniku elektronicznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem powrotu uczniów do stacjonarnej nauki
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Światowy Dzień Ziemi 2021 – „PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ”

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=uuoT5IiCBMc

22 kwietnia to Dzień Ziemi, który obchodzimy co roku, a powinniśmy go obchodzić codziennie – bo Ziemia to nasz dom.

Cel jaki przyświeca obchodom pozostaje niezmienny: promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, budowanie wspólnej odpowiedzialności i uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu.

Mamy tylko jedną planetę i każdy z nas musi troszczyć się o nią codziennie.

Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. A zdarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania tego święta, była katastrofa ekologiczna w styczniu 1969 r. Doszło do niej u wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Z uszkodzonej platformy wiertniczej wyciekło do oceanu kilkaset tysięcy galonów ropy, co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt, a także dewastacji środowiska na wiele wiele lat.

 W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 r.

Nauczanie hybrydowe dla uczniów klas I – III

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało komunikat, informujący że nauczanie hybrydowe zostaje wprowadzone na okres 26 kwietnia  – 2 maja.

Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju  mamy poznać po koniec kwietnia  (zapowiedź konferencji prasowej na środę 28 kwietnia).

Dyrektor szkoły został zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie.

Opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką. Proszę informację o konieczności objęcia  dzieci opieką w świetlicy w wiadomości zwrotnej w eDzienniku.

W dniach 26 – 29 kwietnia organizacja zajęć dydaktycznych przedstawia się następująco:  


26 i 27 kwietnia ( poniedziałek i wtorek):

klasy: 1a, 2a, 3a  – uczą się stacjonarnie wg planu lekcji

klasy: 1b, 2b, 3b  – uczą się zdalnie


28 i 29 kwietnia (środa i czwartek)

klasy: 1b, 2b, 3b  – uczą się stacjonarnie wg planu lekcji

klasy: 1a, 2a, 3a  – uczą się zdalnie

30 kwietnia (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zgodnie z wykazem dodatkowych dni wolnych ustalonym we wrześniu 2020 r.

Bardzo proszę o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Edukacji  i Nauki

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki

oraz zamieszczonym pod artykułem rozporządzeniem i jego uzasadnieniem.

Dyrektor MZS NR 7 w Krośnie
mgr Elżbieta Wilk

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo.

Continue reading “NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021”