Ważne!

W związku  z aktualnym stanem epidemii z powodu COVID-19 i obostrzeniami jakie wprowadzono ulega zmianie PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY I FUNKCJONOWANIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE  W OKRESIE PANDEMII COVID-19. Proszę o ponowne zapoznanie się z dokumentem. Zmiany dotyczą:

  • Organizacja zajęć w tradycyjnej formie kształcenia w strefie żółtej i czerwonej
  • Organizacja zajęć w kształceniu hybrydowym (wariant B)
  • Organizacja zajęć w kształceniu zdalnym (wariant C).

Przypominam, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci, współpracowników oraz własne.
Zobowiązuję do bezwzględnego przestrzegania zapisów Regulaminu funkcjonowania szkoły o okresie pandemii, m.in.:

  • troska o higienę, częste, dokładne mycie rąk,
  • dezynfekcja rąk,
  •  zachowywanie dystansu społecznego,
  • zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnie, toalety itp.).

Elżbieta Wilk
dyrektor MZS 7

Procedura funkcjonowania SP 4 w okresie pandemii

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji z wykonywania tej trudnej a jednocześnie tak ważnej społecznie pracy, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Dzień 14 października (środa) jest wolny od zajęć dydaktycznych.

Ubezpieczenie

W roku  2020/21 od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów ubezpiecza firma InterRisk. Wyboru ubezpieczyciela dokonali przedstawiciele Rady Rodziców. Wpłaty będą przyjmować wychowawcy do 25 września. Składka roczna za okres 1.09.2020 – 31. 08. 2021 wynosi 48 zł. Szczegółowe informacje znajdują się  załącznikach w zakładce “Dla Rodziców i Uczniów” –> “Ubezpieczenie”

STOŁÓWKA SZKOLNA

Od 7 września 2020 roku  zapraszamy do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

Cena obiadu – 9 zł. Obiady można opłacić poprzez wpłatę na konto  lub w sekretariacie szkoły.

Wszystkie informacje dotyczące  wykupienia obiadów  pod nr telefonu 608 379 618. Obiady, które nie zostały wydane w marcu, a zostały opłacone z góry, będą wydawane w miesiącu wrześniu (rozliczenie na podstawie wpłaty bankowej lub niewykorzystanych bloczków).  

Prosimy o zgłoszenie chętnych do skorzystania  z obiadu  telefonicznie  do sekretariatu szkoły  134200831.

Szczegółowe zasady spożywania obiadów w stołówce  oraz  wnoszenia odpłatności znajdują się poniżej. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Regulamin stołówki szkolnej

INFORMACJA DLA RODZICÓW

ZAŁATWIANIE SPRAW
W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym sprawy w sekretariacie szkoły można załatwiać przez:
– kontakt telefoniczny 13 42-008-31
– kontakt e-mailowy sekretariat@mzs7krosno.pl
W przypadku osobistego załatwiania spraw w sekretariacie osoby wchodzące na teren  szkoły powinny mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekowane ręce.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne,  mailowe.  


INDYWIDUALNE KONTAKTY Z NAUCZYCIELAMI
Indywidualne kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywają się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, e-dziennik). Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21


1 września 2020 r. spotkamy się po wakacjach na rozpoczęciu roku szkolnego.
W związku z obowiązującą obecnie sytuacją epidemiologiczną nie odbędzie się tradycyjna uroczysta akademia związana z inauguracją  nowego roku szkolnego.  Wszystkich uczniów klas I – VIII zapraszamy w tym dniu na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach, zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogramem. 

więcej