Na koniec roku szkolnego

Niezmiennie czerwiec jest miesiącem zakończenia zajęć w szkołach. To ważny moment dla uczniów, nauczycieli i rodziców. To dzień, w którym zamyka się okres wytężonej pracy, a otwiera czas wakacyjnego odpoczynku. Jest to finał wielomiesięcznej pracy, której efektami są nowe umiejętności potwierdzone ocenami na świadectwach. Podobnie jest i w tym roku. Mimo, że w szkole nie odbyła się tradycyjna uroczysta akademia, uzyskane oceny cieszą tak samo. Ten rok postawił przed wszystkimi trudne wyzwania, którym musieli sprostać zarówno Uczniowie, jak i Nauczyciele oraz Rodzice.

Serdecznie Wszystkim dziękuję za współpracę w realizacji zadań w tej nowej, nieprzewidzianej sytuacji, za wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów, otwartość na szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań. Organizacja nauki i pracy w warunkach podyktowanych stanem epidemii wymagała od wszystkich odpowiedzialności i pracowitości.

Drodzy uczniowie! Za wami czas poświęcony nauce i rozwijaniu umiejętności, zdolności i pasji. Każdego dnia pokazywaliście, że potraficie sprostać coraz większym wymaganiom. Zdobytych stopni i odniesionych sukcesów – gratuluję. Życzę Wam, by wakacyjny czas zasłużonego wypoczynku był wypełnionym radością, słońcem i beztroską zabawą. Korzystajcie z letniej pogody. Wracajcie we wrześniu pełni sił, gotowi do podjęcia nowych zadań i realizacji zamierzonych celów i planów. Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

Absolwenci – Do Was kieruję wyjątkowe słowa. Ktoś, kiedyś, gdzieś powiedział, że życie składa się z powitań i pożegnań. Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego, pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. Nie tak dawno, tu na tej sali witano Was jako najmłodszych, a teraz stajecie przed nami aby pożegnać tę szkołę. Szkołę, w której przeżywaliście radość sukcesów, gorycz porażek, pierwsze miłości, przyjaźnie i konflikty. Tu poznawaliście i próbowaliście zrozumieć otaczający Was czasem zupełnie odległy świat. Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Powinniście więc wyznaczyć sobie cel, który zamierzacie osiągnąć. Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzymy, aby zdobyte doświadczenia dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się nie zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem.

Dziękuję Nauczycielom, którzy odkrywali w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Po miesiącach wytężonej pracy życzę Państwu przede wszystkim odpoczynku od wszelkich trosk, miłych i niezapomnianych wrażeń, które pozwolą na nabranie sił do podejmowania nowych wyzwań.

Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy w odpowiedzialny i twórczy sposób ze sobą współpracują dla realizacji najważniejszych celów. A celem szkoły jest nauka i wychowanie. Ani jedno, ani drugie nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i życzliwość rodziców. Dzięki temu, że rodzice rozumieją, czemu służy to, co się w szkole dzieje, dzięki słowom zachęty ​wobec własnych dzieci, a czasami i zwykłemu rodzicielskiemu dopilnowaniu, możemy mówić o sukcesie uczniów. Bez pomocy rodziców nie udałoby się zorganizować wielu szkolnych przedsięwzięć Za stawianie wymagań, za słowa otuchy, gdy ciężko, za pomoc wszystkim rodzicom, także tym, którzy nie mogli być teraz z nami – dziękuję.

Wszystkim – nauczycielom, rodzicom i uczniom – życzę udanych wakacji.

Elżbieta Wilk

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbędzie się rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Krośnie. Ze względu na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia rozdawanie świadectw przez wychowawców odbędzie się w ustalonych godzinach, w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa (według podanego niżej harmonogramu). Na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej, u których n ikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W klasach I – III świadectwa mogą odebrać rodzice. Prosimy, aby rodzice pozostałych uczniów nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie/ rodzice odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne. Przy wejściu do szkoły zachowują reżim sanitarny. Po otrzymaniu świadectw opuszczają teren szkoły, nie grupują się.

Harmonogram odbioru świadectw:

8.00 – klasa III a, sala gimnastyczna

9.00 – klasa III b, sala gimnastyczna

10.00 – klasa VIII, sala gimnastyczna

Klasy I- II oraz IV-VII odbierają świadectwa wg kolejności uczniów w dzienniku szkolnym:

nr 1 – nr 8 w godzinach 11.00-11.30

nr 9 – nr 16 w godzinach 11.30-12.00

nr 17 – nr 24 w godzinach 12.00-12.30

Uczniowie odbierają świadectwa w swoich salach. Przy sprzyjających warunkach pogodowych uczniowie klas I- II oraz IV-VII odbiorą świadectwa na zewnątrz, przed budynkiem szkolnym. Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w dniach 29.06- 03.07. 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w parafii pw. Ducha Świętego w dniu 25.06 (czwartek) o godz. 16.00 dla uczniów klas I-IV i o godz. 17.00 dla uczniów klas V – VIII.

UMIEM PŁYWAĆ W OKRESIE WAKACJI DLA KLAS 1,2,3.

Dzień dobry.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie rodzicom uczniów z klas 1,2 i 3  krośnieńskich szkół podstawowych o możliwości zapisania dzieci w okresie WAKACJI na naukę pływania w ramach programu “Umiem Pływać.
Program rozpocznie się gdy będzie wymagana ilość dzieci, dlatego bardzo proszę o informację zwrotną rodziców czy są zainteresowani zapisaniem swoich dzieci na bezpłatne lekcje pływania do dnia 17.06.2020 r.Zajęcia odbywałyby się na pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45 A od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 – do 13:00.
W trakcie zajęć pływalnia byłaby dostępna wyłącznie dla dzieci uczestniczących w programie.

Szczegółowe informację uzyskać można pod numerem telefonu: 13 46 655 00 w godzinach 07:00 – 15:00.

POZDRAWIAM …

PIOTR JARACZ

Dyrektor

Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie

tel.: 607 790 789

e-mail: dyrektor@baseny-krosno.pl

HARMONOGRAM ZWROTU WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I a 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

I b 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

II a 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

II b 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

III a 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

III b 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

IV a 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

IV b 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

V a 17.06.2020 /środa 7.30 – 11.30

V b 17.06.2020 /środa 7.30 – 11.30

V c 17.06.2020 /środa 7.30 – 11.30

VI a 18.06.2020 / czwartek 7.30 – 11.30

VI b 18.06.2020 / czwartek 7.30 – 11.30

VII a 18.06.2020 / czwartek 7.30 – 11.30

VIII a 19.06.2020 /piątek 12.00 – 16.00

UWAGA! Ze względów organizacyjnych oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników biblioteki bardzo prosimy o dostosowanie się do terminów zwrotów materiałów przez poszczególne klasy. W wyjątkowych przypadkach można przyjść w innym terminie, w godzinach przyjmowania zwrotów oraz otwarcia biblioteki. Dodatkowo biblioteka będzie czynna: Wtorek – 23.06.2020 w godz. 12.00 – 16.00 Środa – 24.06.2020 w godz. 12.30 – 16.00

Przypominamy o właściwym przygotowaniu podręczników do zwrotu oraz o obowiązku stosowania się do zasad bezpieczeństwa podczas pandemii COVID 19.

Konsultacje dla uczniów klas IV-VII

Ważne informacje dla uczniów i rodziców :
Konsultacje dla uczniów są dobrowolne.

Z zajęć w formie konsultacji, za zgodą rodziców, w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Rodzice i uczniowie powinni zapoznać się z REGULAMINEM ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  I  KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2  / http://mzs7krosno.pl/index.php/2020/05/21/komunikat-dla-rodzicow/

Zamiar zgłoszenia ucznia do realizacji zajęć w formie konsultacji na terenie szkoły musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać  w formie zdalnej, tj. telefonicznie pod numerem:13 4200831
lub e- mailowo na adres: sekretariat@mzs7krosno.pl

Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć składają oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Brak podpisanego przez rodziców oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w konsultacjach.

Uczeń, który w umówionym terminie nie będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie szkołę odpowiednio co najmniej dzień wcześniej, w celu umożliwienia skorzystania z konsultacji innemu uczniowi.

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazanym regulaminem.

Tymczasowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej podczas pandemii COVID 19

 • ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ

W oczekiwaniu na swoją kolej należy pamiętać o zachowaniu min. 2 metrów odległości między czytelnikami. Przy stanowisku może przebywać jednocześnie tylko 1 osoba.

 • CHROŃ SIEBIE I INNYCH

Obowiązkowo używamy osłony ust i nosa oraz rękawiczek lub dezynfekujemy ręce.

 • ZWROT KSIĄŻEK

Zwrot odbywa się przy wyznaczonym, dezynfekowanym stanowisku. Książki ze zwrotów trafiają na co najmniej 3-dniową kwarantannę.

 • WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Czynna jest wyłącznie wypożyczalnia. Obowiązuje brak wolnego dostępu do księgozbioru – książki podaje bibliotekarz.

 • GODZINY OTWARCIA

Wtorek      12.00 – 14.00

Czwartek   8.30 – 12.00

Zajęcia dla klas 1-3

Szanowni Rodzice!

25 maja 2020 r. przywracamy  częściowo  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  z elementami dydaktyki dla klas 1-3. Organizacja zajęć przedstawia się następująco:

Grupa I ( uczniowie klasy Ia, I b )

Uczniowie zgłaszają się do szkoły 8.45 – 9.00

Zajęcia trwają 9.00 –11.35 , sala nr 8

Grupa II ( uczniowie klasy IIa, II b)

Uczniowie zgłaszają się do szkoły 8.15 – 8.30

Zajęcia trwają 8.30 – 11.05, sala nr 12

Grupa III ( uczniowie klasy III a, III b)

Uczniowie zgłaszają się do szkoły 8.00 – 8.15

Zajęcia trwają 8.15 – 10.50, sala nr 20

Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły zgodnie z harmonogramem i przyjętą procedurą. Po zajęciach oczekują na nie przed budynkiem szkoły. Jeśli zgłaszaliście Państwo do wychowawców, że dziecko będzie korzystało z opieki na świetlicy przed lub po zajęciach, a zaszła w tym zakresie jakaś zmiana, proszę o poinformowanie o tym  fakcie wychowawców klas.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII od 25 maja

 • język polski – poniedziałek 13.30 – 14.30, piątek 11.00-12.00 mgr Erwina Szul – Kijowska
 • matematyka – poniedziałek, czwartek 12.30 – 13.30 mgr Małgorzata Kielar
 • język angielski – poniedziałek, piątek 14.30 – 15.30 mgr Małgorzata Półtorak
 • język niemiecki – środa 12.30 – 13.30 mgr Stefania Zajdel
 • chemia – wtorek 12.30 – 13.30 mgr Ewelina Kwiatkowska
 • biologia – wtorek 13.30 – 14.30 mgr Ewelina Kwiatkowska

Ważne informacje:

Konsultacje dla uczniów są dobrowolne.

Z zajęć w formie konsultacji, za zgodą rodziców, w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Rodzice i uczniowie powinni zapoznać się z REGULAMINEM ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 / http://mzs7krosno.pl/index.php/2020/05/21/komunikat-dla-rodzicow/

Zamiar zgłoszenia ucznia do realizacji zajęć w formie konsultacji na terenie szkoły musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać w formie zdalnej, tj. telefonicznie pod numerem: 13 4200831 lub e- mailowo na adres: sekretariat@mzs7krosno.pl

Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć składają oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu . Brak podpisanego przez rodziców oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w konsultacjach.

Uczeń, który w umówionym terminie nie będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie szkołę odpowiednio co najmniej dzień wcześniej, w celu umożliwienia skorzystania z konsultacji innemu uczniowi.

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazanym regulaminem.