Rada Rodziców

Szanowni Państwo, wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Numer konta to: 46 1240 2311 1111 0000 3883 3290

Dziękujemy