Uczniowie-klasy-VIa-razem-z-p.Joanna-Machowska-zorganizowali-Slodki-dzieni-caly-dochod-1-754-zlprzeznaczyli-na-pomoc-dla-obywateli-Ukrainy