BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA UCZNIA I RODZICA

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!


1 września wracamy do tradycyjnego nauczania w szkole.  Musimy jednak dbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady higieny i bezpieczeństwa wskazane przez MEN, MZ i GIS.


Szczegółowe rozwiązania bezpiecznego powrotu do szkoły znajdują się w dokumencie „PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY  I  FUNKCJONOWANIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE  W OKRESIE PANDEMII COVID-19” (zakładka “O szkole -> Dokumenty)

czytaj dalej

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Wychodząc naprzeciw potrzebom nastolatków Prezydent Miasta Krosna organizuje
dla tej grupy w okresie od 1 września do dnia 15 grudnia br. bezpłatną pomoc psychologiczną
i psychoterapeutyczną. Pomoc prowadzona będzie w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10, dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki, w godz. od 16.00 do 18.00
po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Szczegóły znajdują się na załączonym plakacie.

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy. Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców (załącznik Regulamin naboru do świetlicy szkolnej)
Wzór karty zapisu dziecka do świetlicy i oświadczenie rodzica jest dostępny poniżej.

Wszystkich rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 prosimy o złożenie,  u wychowawcy klasy, uzupełnionej karty. Można wysłać skan uzupełnionej karty na adres wychowawcy. Zapisu do świetlicy szkolnej rodzice dokonują do 7.09.2021 r.

regulamin naboru do świetlicy szkolnej

karta zapisu do świetlicy

oświadczenie rodzica

PROGRAM “UMIEM PŁYWAĆ” DLA KLAS I-III

Od 6 września 2021r. rusza z kolejną edycją program powszechnej nauki pływania “UMIEM PŁYWAĆ”.
Zapisy prowadzone będą w kasie pływalni przy ul. Wojska polskiego 45a, według poniższych wytycznych:

KLASA 1: zapisy od 2 września od godziny 08:00.
KLASA 2: zapisy od 1 września od godziny 10:00.
KLASA 3: zapisy od 1 września od godziny 10:00
Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 13 46 655 00.

regulamin

zgoda – oświadczenie

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Startuje nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022.  
To świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich m. in.: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, Internet. W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów w nowym roku szkolnym 2021/2022 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna przypomina najważniejsze informacje, które mogą się przydać przy ubieganiu się o pomoc finansową.
Formularze wniosków dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a w Kancelarii Ogólnej i sekretariacie szkoły. 
Szczegóły ubiegania się o stypendium znajdują się w załącznikach poniżej.

informacja

wniosek o stypendium szkolne

zaświadczenie o zarobkach

uchwała

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/22

1 września 2021 r. spotkamy się po wakacjach na rozpoczęciu roku szkolnego. W związku z obowiązującą obecnie sytuacją epidemiologiczną nie odbędzie się tradycyjna akademia związana z inauguracją  nowego roku szkolnego.  Uczniów klas II – VIII zapraszamy w tym dniu na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach, zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogramem: 

II a p. E. Macierzyńska,  sala nr 2, ul. Mickiewicza 31, godz. 10.00

II b p. B. Banaś, sala nr 1,  ul. Mickiewicza 31 godz. 10.00

III a   p. M. Birówka,   sala  nr  12, godz. 10.00

III b  p. A. Moskal,  sala  nr  12, godz. 8.15

IV a  p. P. Gruszka, sala  nr  15 , godz. 8.15

IV b  p. E. Szul – Kijowska,  sala  nr  15, godz. 10.00   

V a  p. M. Półtorak, sala  nr  20, godz. 8.15

V b  p. J. Guzik,  sala  nr  20, godz. 10.00  

VI a  p. J. Machowska, sala  nr  5, godz. 8.15

VI b  p. A. Barańska, sala  nr  24 , godz. 10.00  

VII a  p. E. Kwiatkowska,  sala 19, godz. 10.00  

VII b p. M. Kielar sala 16,  godz. 10.00  

VII c  p. P. Gorczyca sala 13,  godz. 10.00  

VIII a  p. J. Prętnik sala 10, godz. 10.00  

VIII b p. J. Orszulak sala nr 6, godz. 10.00  

Uczniowie klas I spotykają się z wychowawcami na sali gimnastycznej o godz.10.00 gdzie odbędzie się rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączone z uroczystością pasowania na ucznia.  Prosimy zachowanie zasady  1 opiekuna z dzieckiem. Następnie pod opieką wychowawców  uczniowie klas I udadzą się do budynku przy ul. Mickiewicza 31.

Wychowawcy klas przekażą uczniom na spotkaniach  najważniejsze informacje związane z nowym rokiem szkolnym.  

Dla zainteresowanych msza święta w kościele parafialnym pw. Św. Ducha o godz. 9.00.

Przypominamy, że nadal obowiązuje nas wszystkich reżim sanitarny, prosimy zatem o odpowiedzialność i zrozumienie, o przestrzeganie procedur i stosowanie się do zaleceń noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej oraz dezynfekcji dłoni. Zależy nam, aby szkoła była dla wszystkich miejscem bezpiecznym. Musimy wierzyć, że wszystkie szkolne aktywności  powrócą i będziemy mogli zasiadać w szkolnych ławkach bez żadnych obaw i utrudnień.

Życzymy Rodzicom dużo cierpliwości i spokoju oraz wielu powodów do zadowolenia, zaś Uczniom radosnego spotkania z rówieśnikami i nauczycielami, zapału i wytrwałości w nauce oraz satysfakcji i zadowolenia z jej efektów.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Miejskiego Zespołu Szkół Nr 7 w Krośnie

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2021/2022 dla klas I – VIII (podręczniki do zakupu przez rodziców)

Klasa I

Bóg naszym Ojcem (cz. I i II) – Wydawnictwo Gaudium

Klasa II

Bóg daje nam Jezusa (cz. I i II) – Wydawnictwo Gaudium-

Klasa III

Przyjmujemy pana Jezusa – Wydawnictwo Gaudium

Klasa IV

Jestem chrześcijaninem – Wydawnictwo Gaudium podręcznik i karty pracy

Klasa V

Bóg poszukuje człowieka – Wydawnictwo Gaudium- podręcznik i karty pracy

Klasa VI

Jezus Chrystus nas Zbawia – Wydawnictwo Gaudium – podręcznik i  karty pracy

Klasa VII

Spotykam Twoje Słowo – Wydawnictwo Gaudium – podręcznik i karty pracy

Klasa VIII

Z Tobą idę przez życie – Wydawnictwo Gaudium – podręcznik i karty pracy