Zakończenie roku szkolnego 2021 /2022

W dniu 25 czerwca 2021 roku odbędzie się  rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krośnie.

Organizując ten dzień należy uwzględnić przepisy ogólne ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zalecenia i rekomendacje zawarte w wytycznych przeciwepidemicznych dla szkół. Z wytycznych wynika, że nie jest wskazane organizowanie zakończenia roku szkolnego z jednoczesnym udziałem wielu osób w pomieszczeniach szkolnych. Wciąż obowiązujące wytyczne zalecają ograniczanie przebywania w pomieszczeniach szkoły osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej, u których nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Harmonogram na dzień 25 czerwca przedstawia się następująco:

Klasy III a, III b godz. 8.00 –sala gimnastyczna

Klasy I- II oraz IV-VII odbierają świadectwa  o godz. 9.30 w salach szkolnych:

klasa I a – sala nr 15

klasa I b – sala nr 5

klasa II a – sala nr 9

klasa II b – sala nr 8

klasa IV a – stachyrakówka

klasa IV b – stachyrakówka

klasa V a – sala nr 12

klasa V b – sala nr 24

klasa VI a – sala nr 16

klasa VI b – sala nr 20

klasa VI c – sala nr 13

klasa VII a – sala nr 6

klasa VII b – sala nr 10

Klasy VIII godz. 10.00 – sala gimnastyczna.

Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w dniach 28.06- 02.07. 2021 r.  w sekretariacie szkoły.

W uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas III a, III b i VIII  wewnątrz budynku mogą wziąć udział rodzice uczniów ( nie więcej niż jeden rodzic do każdego ucznia).

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w  parafii pw. Ducha Świętego w dniu 23.06 (środa) o godz. 16.00 dla uczniów klas I-IV i o godz. 17.00 dla uczniów klas V – VIII. 

Sukces Jany i Antka

Z radością informujemy, że Jana (4b) i Antek (3b) 20. 06. 21r. zdobyli wicemistrzostwo okręgu małopolskiego w tańcu towarzyskim w kategorii wiekowej  10 – 11 open na otwartych mistrzostwach okręgu małopolskiego w Wieliczce.
W tej kategorii wiekowej aż 9 par walczyło o tytuł, 6 przeszło do finału.
To już trzeci mistrzowski tytuł w kolekcji Jany i Antka. W 2019 roku w kategorii wiekowej 8 – 9 lat, Jana z Antkiem wywalczyli mistrzostwo okręgu małopolskiego i podkarpackiego.


Konkurs Kreatywności „MOST”

Organizatorem konkursu Konkurs  Kreatywności „MOST” jest Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krośnie przy współudziale Stowarzyszenia Kultury Dzieci i Młodzieży DYSONANS i wsparciu Gminy Miasta Krosno. 

Most   symbolizuje połączenie   dwóch   światów,   połączenie   w   czasie   i   przestrzeni, sprawiedliwość, stałość, wierność, zmianę, pragnienie. Chcemy, by ta symbolika towarzyszyła powrotowi dzieci i młodzieży do szkół, nawiązywaniu relacji po długim czasie nauki zdalnej. Potraktujmy realizację zadań konkursowych jako nowe wyzwanie, motywację do wspólnego działania i nauki. W edukacji zależy nam na rozwoju i zdobywaniu   wiedzy, zrealizujmy to zadanie w sposób ciekawy i poszukujący.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie, szczegóły w regulaminie.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa

Harmonogram powrotu uczniów klas IV – VIII

Na podstawie rozporządzenia  MEiN przedstawiam poniżej harmonogram powrotu uczniów klas IV-VII  do nauki stacjonarnej oraz funkcjonowania szkoły  w  dniach 17-29 maja.
1. Uczniowie klas I-III uczą się stacjonarnie w szkole.
2. Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.
3. Od 31 maja br. planuje się powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

Continue reading “Harmonogram powrotu uczniów klas IV – VIII”