16 września na lekcjach języka angielskiego uczniowie klas czwartych wzięli udział w klasowych konkursach literowania. Wszyscy poradzili sobie świetnie, a mistrzami literowania zostali:

w klasie IVa:
Alicja Kopcza
Julia Zajdel

w klasie IVb:
Hubert Gomułka
Weronika Uliasz
Julia Wachowicz
Przemysław Woźniak

Gratulujemy!

Zgodnie z zaplanowanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki  harmonogramem szczepień uczniów pierwszy tydzień września zostanie poświęcony na działania informacyjne (tzw. tydzień informacyjny).
W tym czasie dyrektorzy  szkół przekazują rodzicom informacje dotyczące szczepień dzieci od 12. roku życia.

Dla uczniów odbędą się zajęcia dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych.  
Wywiązując się z obowiązku informacyjnego przekazuję pakiety edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Rodziców proszę o zapoznanie się z załączonym materiałem edukacyjnym, a zainteresowanych szczepieniem o złożenie deklaracji  u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.


Elżbieta Wilk dyrektor MZS  7

Do pobrania:

czytaj dalej

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA UCZNIA I RODZICA

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!


1 września wracamy do tradycyjnego nauczania w szkole.  Musimy jednak dbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady higieny i bezpieczeństwa wskazane przez MEN, MZ i GIS.


Szczegółowe rozwiązania bezpiecznego powrotu do szkoły znajdują się w dokumencie „PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY  I  FUNKCJONOWANIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE  W OKRESIE PANDEMII COVID-19” (zakładka “O szkole -> Dokumenty)

czytaj dalej

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Wychodząc naprzeciw potrzebom nastolatków Prezydent Miasta Krosna organizuje
dla tej grupy w okresie od 1 września do dnia 15 grudnia br. bezpłatną pomoc psychologiczną
i psychoterapeutyczną. Pomoc prowadzona będzie w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10, dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki, w godz. od 16.00 do 18.00
po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Szczegóły znajdują się na załączonym plakacie.

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy. Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców (załącznik Regulamin naboru do świetlicy szkolnej)
Wzór karty zapisu dziecka do świetlicy i oświadczenie rodzica jest dostępny poniżej.

Wszystkich rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 prosimy o złożenie,  u wychowawcy klasy, uzupełnionej karty. Można wysłać skan uzupełnionej karty na adres wychowawcy. Zapisu do świetlicy szkolnej rodzice dokonują do 7.09.2021 r.

regulamin naboru do świetlicy szkolnej

karta zapisu do świetlicy

oświadczenie rodzica

PROGRAM “UMIEM PŁYWAĆ” DLA KLAS I-III

Od 6 września 2021r. rusza z kolejną edycją program powszechnej nauki pływania “UMIEM PŁYWAĆ”.
Zapisy prowadzone będą w kasie pływalni przy ul. Wojska polskiego 45a, według poniższych wytycznych:

KLASA 1: zapisy od 2 września od godziny 08:00.
KLASA 2: zapisy od 1 września od godziny 10:00.
KLASA 3: zapisy od 1 września od godziny 10:00
Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 13 46 655 00.

regulamin

zgoda – oświadczenie

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Startuje nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022.  
To świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich m. in.: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, Internet. W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów w nowym roku szkolnym 2021/2022 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna przypomina najważniejsze informacje, które mogą się przydać przy ubieganiu się o pomoc finansową.
Formularze wniosków dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a w Kancelarii Ogólnej i sekretariacie szkoły. 
Szczegóły ubiegania się o stypendium znajdują się w załącznikach poniżej.

informacja

wniosek o stypendium szkolne

zaświadczenie o zarobkach

uchwała