HARMONOGRAM ZWROTU WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I a 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

I b 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

II a 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

II b 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

III a 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

III b 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

IV a 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

IV b 16.06.2020 /wtorek 8.00 – 16.00

V a 17.06.2020 /środa 7.30 – 11.30

V b 17.06.2020 /środa 7.30 – 11.30

V c 17.06.2020 /środa 7.30 – 11.30

VI a 18.06.2020 / czwartek 7.30 – 11.30

VI b 18.06.2020 / czwartek 7.30 – 11.30

VII a 18.06.2020 / czwartek 7.30 – 11.30

VIII a 19.06.2020 /piątek 12.00 – 16.00

UWAGA! Ze względów organizacyjnych oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników biblioteki bardzo prosimy o dostosowanie się do terminów zwrotów materiałów przez poszczególne klasy. W wyjątkowych przypadkach można przyjść w innym terminie, w godzinach przyjmowania zwrotów oraz otwarcia biblioteki. Dodatkowo biblioteka będzie czynna: Wtorek – 23.06.2020 w godz. 12.00 – 16.00 Środa – 24.06.2020 w godz. 12.30 – 16.00

Przypominamy o właściwym przygotowaniu podręczników do zwrotu oraz o obowiązku stosowania się do zasad bezpieczeństwa podczas pandemii COVID 19.

Konsultacje dla uczniów klas IV-VII

Ważne informacje dla uczniów i rodziców :
Konsultacje dla uczniów są dobrowolne.

Z zajęć w formie konsultacji, za zgodą rodziców, w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Rodzice i uczniowie powinni zapoznać się z REGULAMINEM ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  I  KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2  / http://mzs7krosno.pl/index.php/2020/05/21/komunikat-dla-rodzicow/

Zamiar zgłoszenia ucznia do realizacji zajęć w formie konsultacji na terenie szkoły musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać  w formie zdalnej, tj. telefonicznie pod numerem:13 4200831
lub e- mailowo na adres: sekretariat@mzs7krosno.pl

Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć składają oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Brak podpisanego przez rodziców oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w konsultacjach.

Uczeń, który w umówionym terminie nie będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie szkołę odpowiednio co najmniej dzień wcześniej, w celu umożliwienia skorzystania z konsultacji innemu uczniowi.

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazanym regulaminem.

Tymczasowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej podczas pandemii COVID 19

 • ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ

W oczekiwaniu na swoją kolej należy pamiętać o zachowaniu min. 2 metrów odległości między czytelnikami. Przy stanowisku może przebywać jednocześnie tylko 1 osoba.

 • CHROŃ SIEBIE I INNYCH

Obowiązkowo używamy osłony ust i nosa oraz rękawiczek lub dezynfekujemy ręce.

 • ZWROT KSIĄŻEK

Zwrot odbywa się przy wyznaczonym, dezynfekowanym stanowisku. Książki ze zwrotów trafiają na co najmniej 3-dniową kwarantannę.

 • WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Czynna jest wyłącznie wypożyczalnia. Obowiązuje brak wolnego dostępu do księgozbioru – książki podaje bibliotekarz.

 • GODZINY OTWARCIA

Wtorek      12.00 – 14.00

Czwartek   8.30 – 12.00

Zajęcia dla klas 1-3

Szanowni Rodzice!

25 maja 2020 r. przywracamy  częściowo  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  z elementami dydaktyki dla klas 1-3. Organizacja zajęć przedstawia się następująco:

Grupa I ( uczniowie klasy Ia, I b )

Uczniowie zgłaszają się do szkoły 8.45 – 9.00

Zajęcia trwają 9.00 –11.35 , sala nr 8

Grupa II ( uczniowie klasy IIa, II b)

Uczniowie zgłaszają się do szkoły 8.15 – 8.30

Zajęcia trwają 8.30 – 11.05, sala nr 12

Grupa III ( uczniowie klasy III a, III b)

Uczniowie zgłaszają się do szkoły 8.00 – 8.15

Zajęcia trwają 8.15 – 10.50, sala nr 20

Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły zgodnie z harmonogramem i przyjętą procedurą. Po zajęciach oczekują na nie przed budynkiem szkoły. Jeśli zgłaszaliście Państwo do wychowawców, że dziecko będzie korzystało z opieki na świetlicy przed lub po zajęciach, a zaszła w tym zakresie jakaś zmiana, proszę o poinformowanie o tym  fakcie wychowawców klas.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII od 25 maja

 • język polski – poniedziałek 13.30 – 14.30, piątek 11.00-12.00 mgr Erwina Szul – Kijowska
 • matematyka – poniedziałek, czwartek 12.30 – 13.30 mgr Małgorzata Kielar
 • język angielski – poniedziałek, piątek 14.30 – 15.30 mgr Małgorzata Półtorak
 • język niemiecki – środa 12.30 – 13.30 mgr Stefania Zajdel
 • chemia – wtorek 12.30 – 13.30 mgr Ewelina Kwiatkowska
 • biologia – wtorek 13.30 – 14.30 mgr Ewelina Kwiatkowska

Ważne informacje:

Konsultacje dla uczniów są dobrowolne.

Z zajęć w formie konsultacji, za zgodą rodziców, w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Rodzice i uczniowie powinni zapoznać się z REGULAMINEM ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 / http://mzs7krosno.pl/index.php/2020/05/21/komunikat-dla-rodzicow/

Zamiar zgłoszenia ucznia do realizacji zajęć w formie konsultacji na terenie szkoły musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać w formie zdalnej, tj. telefonicznie pod numerem: 13 4200831 lub e- mailowo na adres: sekretariat@mzs7krosno.pl

Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć składają oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu . Brak podpisanego przez rodziców oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w konsultacjach.

Uczeń, który w umówionym terminie nie będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie szkołę odpowiednio co najmniej dzień wcześniej, w celu umożliwienia skorzystania z konsultacji innemu uczniowi.

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie ze wskazanym regulaminem.

KOMUNIKAT dla RODZICÓW

            W związku z tym, że od 25 maja 2020 r., dla klas 1 – 3, zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji dla uczniów klas ósmych zostaje przywrócona praca szkoły, bardzo proszę o zapoznanie się z załączonym REGULAMINEM ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  I  KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 KROŚNIE W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

Proszę bardzo uważnie przeczytać REGULAMIN, ponieważ umieszczone w nim zapisy będą restrykcyjnie przestrzegane. Rodzice uczniów klas I-III, którzy zgłosili wychowawcom pobyt dziecka od 25 maja 2020 r. w szkole proszeni są o przygotowanie załącznika nr 1 – Oświadczenie rodziców – (wydrukowanie i podpisanie przez obojga Rodziców) oraz dostarczenie przy zgłoszeniu się z dzieckiem do szkoły w dniu 25.05. 2020 r. Niezłożenie dokumentu jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do szkoły.

Ze względów organizacyjnych godziny pobytu dziecka muszą być bezwzględnie przestrzegane. Przyjmowanie kolejnych dzieci, po 25 maja 2020 r. możliwe jest tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu, co najmniej dwa dni przed planowanym przyprowadzeniem dziecka.

Obowiązek złożenia Załącznika nr 1 – Oświadczenie rodziców – (wydrukowanie i podpisanie przez obojga Rodziców) mają także uczniowie,  którzy korzystać będą na terenie szkoły z zajęć rewalidacyjnych i konsultacji. 

Informuję również, iż mimo otwarcia szkoły, zajęcia zdalne dla uczniów pozostających  w domu będą nadal prowadzone. 

Zachęcam do kontaktu telefonicznego ( 13 4200831).

                                                                                                       Elżbieta Wilk

                                                                                                       dyrektor MZS 7

DO POBRANIA:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Komunikat dla rodziców uczniów klas I-III

Szanowni rodzice!

W związku przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III bardzo proszę Państwa o poinformowanie wychowawców, czy Państwa dziecko będzie korzystało z zajęć na terenie szkoły. Zebrane informacje posłużą mi do zorganizowania zajęć w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Bardzo proszę Państwa Rodziców o przekazanie niniejszej informacji do wychowawców klas, do soboty 16 maja do godz.12.00. Jednocześnie zwracam uwagę na wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące zasad działania szkół od 25 maja i proszę o zapoznanie się z nimi https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis- mz-i-men-dla-szkol-podstawowych .

Pozdrawiam, życzę zdrowia i dziękuję za współpracę Elżbieta Wilk

V Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej – zmiany w regulaminie

W związku z sytuacją epidemiczną w tym roku konkurs organizowany przez naszą szkołę zmienia formę.  Wiemy, że wielu uczniów przygotowywało się do prezentacji swoich wierszy, a nie chcemy odwoływać konkursu,  dlatego  w tym roku  będzie on przeprowadzony w formie elektronicznej.

Uczniowie występują w dwóch kategoriach:  I kategoria: klasy I-IV  
II kategoria: klasy V-VIII .Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Uczeń biorący udział w konkursie przygotowuje interpretację jednego wiersza w języku angielskimi i  wysyła ją w formie cyfrowej (film).

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z krośnieńskich szkół podstawowych.

Czekamy na filmiki do końca maja 2020 r.

Filmiki należy przesłać lub udostępnić w jednej z poniższych form:

– przesyłać na jeden z poniższych adresów: sp4@mzs7krosno.pl    m.poltorak@mzs7krosno.pl      j.machowska@mzs7krosno.pl

– przesłać na płycie CD  na adres szkoły 

-wysłać link do filmiku

Uczniowie, biorąc udział w konkursie, automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zmiany w regulaminie – kliknij.

3 MAJA

ABY OGLĄDNĄĆ FILM KLIKNIJ NA OBRAZEK lub NA LINK PONIŻEJ

W związku z sytuacją epidemiczną i zamkniętymi szkołami uczniowie: Patrycja Bieszczad kl. Vc, Patryk Biskup kl. IVa, Szymon Jabłecki kl. Vc, Szymon Jaskółka kl. IVa, Miłosz Kubal kl. IVa, Joanna Kustroń kl. IVa, Matylda Stachurska kl. Vc  pod opieką  p. Joanny Machowskiej przygotowali nietypową akademię –  krótki film upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3-go maja.

Ten dokument to uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną i spisaną konstytucją.