KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas 4 – 8 krośnieńskich szkół podstawowych.

Każda szkoła deklarująca udział w konkursie wysyła najlepsze prace na adres:

Miejski Zespół Szkół nr 7 – Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Powstańców Śląskich 37
38-400 Krosno                    
z dopiskiem: KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ Lub Dostarcza je osobiście.

Praca powinna być zaopatrzona w informację zawierającą:
– imię i nazwisko autora; – klasę;- nazwę szkoły.

Prace należy dostarczyć  do końca grudnia 2020 r.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone w styczniu 2020 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły

Regulamin i zgoda opiekuna / rodzica