MAMY TO!!!

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 7 w Krośnie otrzymała w październiku 2021 roku środki finansowe na zakup nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo.
Otrzymane środki to 15 000,00 zł, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00 zł to wkład organu prowadzącego