Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto obchodzone corocznie  5 grudnia, a  ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych  17 grudnia 1985 roku. To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z panią Wirą Jankowską z Krośnieńskiego Hospicjum Caritas, która podczas swojego wystąpienia mówiła o “magii życzliwości” czyli małych gestach, które mogą uczynić świat wokół nas radośniejszym i lepszym.