XIX Powiatowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

W dniu 9.11.2023 w sali RCKP odbył się 19.Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej organizowany przez SP 8 w Krośnie. Zespół Dysonans ( kat.zespoły i chóry) oraz Ignacy Bigosiński (kat. recytacja) – reprezentujący naszą szkołę zwyciężyli w swoich kategoriach. W kategorii soliści swoje niezwykłe możliwości wokalne zaprezentowała Joanna Kustroń. GRATULACJE!!!