Sukces Miłosza Woźniaka z kl. 8a

Zdjęcia ze strony Muzeum Podkarpackiego fot. R.Kubit

Miłosz Woźniak z klasy 8a został zwycięzcą i uzyskał tytuł laureata XVIII edycji powiatowego konkursu historycznego „Powiat krośnieński – historia i współczesność” organizowanego przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie. W tej edycji tematem przewodnim było „Krosno i powiat krośnieński w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1914)”. Trzeba dodać, że ten sukces jest dodatkowo cenny, gdyż konkurs został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 na terenie województwa podkarpackiego. Miłosz – serdecznie gratulujemy !!!

Paweł Gorczyca