Informacja o naborze

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krośnie ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych mogą brać udział dzieci siedmioletnie (ur. w roku 2013) oraz dzieci sześcioletnie (ur. w roku 2014). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4

Przyjmowanie zgłoszeń do klas pierwszych dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 rozpocznie się 18 lutego 2020 roku. Rodzice kandydata wypełniają zgłoszenie dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno w systemie informatycznym, drukują go i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły – samo wypełnienie zgłoszenia w Internecie nie wystarcza ! Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 18 do 28 lutego 2020 roku w godzinach od 6.30 do 15.00.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w tym kandydaci spoza Krosna

Rekrutacja do klas pierwszych dzieci spoza obwodu naszej szkoły odbywać się będzie w przypadku wolnych miejsc. Informacja o wolnych miejscach zostanie podana 3 marca 2020 roku. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym biorą dzieci na podstawie wniosku rodziców. O ich przyjęciu decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, obowiązujących w rekrutacji we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych (Uchwała Nr XIV/448/19 Rady Miasta Krosna). Wniosek z kompletem załączników należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 4 marca do 13 marca 2020 roku w godzinach od 6.30 do 15.00 Rodzice kandydata wypełniają wniosek dostępny na stronie www.nabor.pcss.pl/krosno w systemie informatycznym, drukują go i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły – samo wypełnienie wniosku w Internecie nie wystarcza ! Do wniosku rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. W uzasadnionych przypadkach w sekretariacie szkoły można otrzymać do wypełnienia formularz zgłoszenia i wniosku w wersji papierowej. Dziękujemy i zapraszamy.

DO POBRANIA: