Komunikat dla rodziców uczniów klas I-III

Szanowni rodzice!

W związku przywróceniem od 25 maja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III bardzo proszę Państwa o poinformowanie wychowawców, czy Państwa dziecko będzie korzystało z zajęć na terenie szkoły. Zebrane informacje posłużą mi do zorganizowania zajęć w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN. Bardzo proszę Państwa Rodziców o przekazanie niniejszej informacji do wychowawców klas, do soboty 16 maja do godz.12.00. Jednocześnie zwracam uwagę na wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące zasad działania szkół od 25 maja i proszę o zapoznanie się z nimi https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis- mz-i-men-dla-szkol-podstawowych .

Pozdrawiam, życzę zdrowia i dziękuję za współpracę Elżbieta Wilk