Ważne!

W związku  z aktualnym stanem epidemii z powodu COVID-19 i obostrzeniami jakie wprowadzono ulega zmianie PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY I FUNKCJONOWANIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE  W OKRESIE PANDEMII COVID-19. Proszę o ponowne zapoznanie się z dokumentem. Zmiany dotyczą:

  • Organizacja zajęć w tradycyjnej formie kształcenia w strefie żółtej i czerwonej
  • Organizacja zajęć w kształceniu hybrydowym (wariant B)
  • Organizacja zajęć w kształceniu zdalnym (wariant C).

Przypominam, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci, współpracowników oraz własne.
Zobowiązuję do bezwzględnego przestrzegania zapisów Regulaminu funkcjonowania szkoły o okresie pandemii, m.in.:

  • troska o higienę, częste, dokładne mycie rąk,
  • dezynfekcja rąk,
  •  zachowywanie dystansu społecznego,
  • zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnie, toalety itp.).

Elżbieta Wilk
dyrektor MZS 7

Procedura funkcjonowania SP 4 w okresie pandemii