Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki  nauczanie zdalne zostaje utrzymane w klasach IV-VIII do 15 maja 2021 r. Dla  uczniów  klas I-III od 4 maja  nauka będzie odbywać się w szkole w formie stacjonarnej.  Nauczanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym  od 18 stycznia 2021 r. podziałem godzin. Zasady funkcjonowania szkoły  zgodne z  wytycznymi MZ i GIS opublikowano  w dzienniku elektronicznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem powrotu uczniów do stacjonarnej nauki
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Światowy Dzień Ziemi 2021 – „PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ”

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=uuoT5IiCBMc

22 kwietnia to Dzień Ziemi, który obchodzimy co roku, a powinniśmy go obchodzić codziennie – bo Ziemia to nasz dom.

Cel jaki przyświeca obchodom pozostaje niezmienny: promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, budowanie wspólnej odpowiedzialności i uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu.

Mamy tylko jedną planetę i każdy z nas musi troszczyć się o nią codziennie.

Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. A zdarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania tego święta, była katastrofa ekologiczna w styczniu 1969 r. Doszło do niej u wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Z uszkodzonej platformy wiertniczej wyciekło do oceanu kilkaset tysięcy galonów ropy, co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt, a także dewastacji środowiska na wiele wiele lat.

 W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 r.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo.

Continue reading “NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021”