W kategorii klas I-IV:

I miejsce

Karol Raś ZSM
Krzysztof Siedlecki SP 4

II miejsce

Antonina Jakubik SP 8

III miejsce

Jagoda Sysak SP 12

wyróżnienie

Aleksandra Rajs SP4

W kategorii klas V-VIII

I miejsce

Maja Prugar ZSM

II miejsce

Jakub Siedlecki SP 4

III miejsce

Amelia Kaszowska SP 6

wyróżnienie

Amelia Durał SP 5