Zakończenie roku szkolnego 2021 /2022

W dniu 25 czerwca 2021 roku odbędzie się  rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krośnie.

Organizując ten dzień należy uwzględnić przepisy ogólne ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zalecenia i rekomendacje zawarte w wytycznych przeciwepidemicznych dla szkół. Z wytycznych wynika, że nie jest wskazane organizowanie zakończenia roku szkolnego z jednoczesnym udziałem wielu osób w pomieszczeniach szkolnych. Wciąż obowiązujące wytyczne zalecają ograniczanie przebywania w pomieszczeniach szkoły osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej, u których nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Harmonogram na dzień 25 czerwca przedstawia się następująco:

Klasy III a, III b godz. 8.00 –sala gimnastyczna

Klasy I- II oraz IV-VII odbierają świadectwa  o godz. 9.30 w salach szkolnych:

klasa I a – sala nr 15

klasa I b – sala nr 5

klasa II a – sala nr 9

klasa II b – sala nr 8

klasa IV a – stachyrakówka

klasa IV b – stachyrakówka

klasa V a – sala nr 12

klasa V b – sala nr 24

klasa VI a – sala nr 16

klasa VI b – sala nr 20

klasa VI c – sala nr 13

klasa VII a – sala nr 6

klasa VII b – sala nr 10

Klasy VIII godz. 10.00 – sala gimnastyczna.

Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w dniach 28.06- 02.07. 2021 r.  w sekretariacie szkoły.

W uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas III a, III b i VIII  wewnątrz budynku mogą wziąć udział rodzice uczniów ( nie więcej niż jeden rodzic do każdego ucznia).

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w  parafii pw. Ducha Świętego w dniu 23.06 (środa) o godz. 16.00 dla uczniów klas I-IV i o godz. 17.00 dla uczniów klas V – VIII. 

Sukces Jany i Antka

Z radością informujemy, że Jana (4b) i Antek (3b) 20. 06. 21r. zdobyli wicemistrzostwo okręgu małopolskiego w tańcu towarzyskim w kategorii wiekowej  10 – 11 open na otwartych mistrzostwach okręgu małopolskiego w Wieliczce.
W tej kategorii wiekowej aż 9 par walczyło o tytuł, 6 przeszło do finału.
To już trzeci mistrzowski tytuł w kolekcji Jany i Antka. W 2019 roku w kategorii wiekowej 8 – 9 lat, Jana z Antkiem wywalczyli mistrzostwo okręgu małopolskiego i podkarpackiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!