PROGRAM “UMIEM PŁYWAĆ” DLA KLAS I-III

Od 6 września 2021r. rusza z kolejną edycją program powszechnej nauki pływania “UMIEM PŁYWAĆ”.
Zapisy prowadzone będą w kasie pływalni przy ul. Wojska polskiego 45a, według poniższych wytycznych:

KLASA 1: zapisy od 2 września od godziny 08:00.
KLASA 2: zapisy od 1 września od godziny 10:00.
KLASA 3: zapisy od 1 września od godziny 10:00
Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 13 46 655 00.

regulamin

zgoda – oświadczenie

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Startuje nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022.  
To świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich m. in.: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, Internet. W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów w nowym roku szkolnym 2021/2022 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna przypomina najważniejsze informacje, które mogą się przydać przy ubieganiu się o pomoc finansową.
Formularze wniosków dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a w Kancelarii Ogólnej i sekretariacie szkoły. 
Szczegóły ubiegania się o stypendium znajdują się w załącznikach poniżej.

informacja

wniosek o stypendium szkolne

zaświadczenie o zarobkach

uchwała

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/22

1 września 2021 r. spotkamy się po wakacjach na rozpoczęciu roku szkolnego. W związku z obowiązującą obecnie sytuacją epidemiologiczną nie odbędzie się tradycyjna akademia związana z inauguracją  nowego roku szkolnego.  Uczniów klas II – VIII zapraszamy w tym dniu na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach, zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogramem: 

II a p. E. Macierzyńska,  sala nr 2, ul. Mickiewicza 31, godz. 10.00

II b p. B. Banaś, sala nr 1,  ul. Mickiewicza 31 godz. 10.00

III a   p. M. Birówka,   sala  nr  12, godz. 10.00

III b  p. A. Moskal,  sala  nr  12, godz. 8.15

IV a  p. P. Gruszka, sala  nr  15 , godz. 8.15

IV b  p. E. Szul – Kijowska,  sala  nr  15, godz. 10.00   

V a  p. M. Półtorak, sala  nr  20, godz. 8.15

V b  p. J. Guzik,  sala  nr  20, godz. 10.00  

VI a  p. J. Machowska, sala  nr  5, godz. 8.15

VI b  p. A. Barańska, sala  nr  24 , godz. 10.00  

VII a  p. E. Kwiatkowska,  sala 19, godz. 10.00  

VII b p. M. Kielar sala 16,  godz. 10.00  

VII c  p. P. Gorczyca sala 13,  godz. 10.00  

VIII a  p. J. Prętnik sala 10, godz. 10.00  

VIII b p. J. Orszulak sala nr 6, godz. 10.00  

Uczniowie klas I spotykają się z wychowawcami na sali gimnastycznej o godz.10.00 gdzie odbędzie się rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączone z uroczystością pasowania na ucznia.  Prosimy zachowanie zasady  1 opiekuna z dzieckiem. Następnie pod opieką wychowawców  uczniowie klas I udadzą się do budynku przy ul. Mickiewicza 31.

Wychowawcy klas przekażą uczniom na spotkaniach  najważniejsze informacje związane z nowym rokiem szkolnym.  

Dla zainteresowanych msza święta w kościele parafialnym pw. Św. Ducha o godz. 9.00.

Przypominamy, że nadal obowiązuje nas wszystkich reżim sanitarny, prosimy zatem o odpowiedzialność i zrozumienie, o przestrzeganie procedur i stosowanie się do zaleceń noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej oraz dezynfekcji dłoni. Zależy nam, aby szkoła była dla wszystkich miejscem bezpiecznym. Musimy wierzyć, że wszystkie szkolne aktywności  powrócą i będziemy mogli zasiadać w szkolnych ławkach bez żadnych obaw i utrudnień.

Życzymy Rodzicom dużo cierpliwości i spokoju oraz wielu powodów do zadowolenia, zaś Uczniom radosnego spotkania z rówieśnikami i nauczycielami, zapału i wytrwałości w nauce oraz satysfakcji i zadowolenia z jej efektów.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Miejskiego Zespołu Szkół Nr 7 w Krośnie

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2021/2022 dla klas I – VIII (podręczniki do zakupu przez rodziców)

Klasa I

Bóg naszym Ojcem (cz. I i II) – Wydawnictwo Gaudium

Klasa II

Bóg daje nam Jezusa (cz. I i II) – Wydawnictwo Gaudium-

Klasa III

Przyjmujemy pana Jezusa – Wydawnictwo Gaudium

Klasa IV

Jestem chrześcijaninem – Wydawnictwo Gaudium podręcznik i karty pracy

Klasa V

Bóg poszukuje człowieka – Wydawnictwo Gaudium- podręcznik i karty pracy

Klasa VI

Jezus Chrystus nas Zbawia – Wydawnictwo Gaudium – podręcznik i  karty pracy

Klasa VII

Spotykam Twoje Słowo – Wydawnictwo Gaudium – podręcznik i karty pracy

Klasa VIII

Z Tobą idę przez życie – Wydawnictwo Gaudium – podręcznik i karty pracy