XXX Rajd im. Ignacego Łukasiewicza

W dniu 23 maja 2022 r. klasa VII c wzięła udział w rajdzie turystycznym organizowanym przez PTTK Krosno, który poświęcony był twórcy przemysłu naftowego – Ignacemu Łukasiewiczowi. Najpierw udaliśmy się do Zręcina, gdzie na miejscowym cmentarzu pochowany jest nasz wielki wynalazca. Następnie zatrzymaliśmy się w miejscowości Ropianka, gdzie znajduje się obelisk upamiętniający powstanie pierwszej Szkoły Wiercenia Kanadyjskiego. Najważniejszym i najbardziej wymagającym punktem naszego programu było zdobycie szczytu Baranie (754 m n.p.m.) położonego w Beskidzie Niskim w paśmie Beskidu Dukielskiego na granicy Polski i Słowacji.

Paweł Gorczyca