Informacja o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela matematyki w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Agnieszka Fejkiel.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Na pytania merytoryczne i metodyczne  związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała, odpowiadała najlepiej spośród wszystkich kandydatek biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
Komisja uznała, że posiadana wiedza oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują Panią Agnieszkę Fejkiel do objęcia ww. stanowiska.

DRODZY ABSOLWENCI ! GRATULUJEMY WSPANIAŁYCH WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY !!!!

PRZEDMIOTśredni wynik szkołyśredni wynik gminyśredni wynik powiatuśredni wynik województwa średni wynik kraju
JĘZYK POLSKI7667616160
MATEMATYKA7267605957
JĘZYK ANGIELSKI8475636667

Nasi uczniowie uzyskali najwyższą skalę staninową średnich wyników w Krośnie i najwyższe wyniki procentowe z języka polskiego i języka angielskiego oraz drugi najwyższy wynik procentowy z matematyki.

Gratulujemy!