Konkurs dla uczniów z klas IV-VIII

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego “Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”.

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

       I.        Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII)

       II.        Szkoła średnia

Nadsyłanie prac do dnia 30 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października 2022 r.

Prace należy przesłać drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego

https://forms.gle/Y1sWS7fHmS15yjof9

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://nazaretankifundacja.pl/konkurs_VIIedycjaKonkursuFotograficznego.html

https://fb.me/e/2E3jVnmZJ

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Rozpoczynający się rok szkolny jest okresem, w którym zarówno dzieci z miasta, jak i terenów wiejskich, uczęszczające do szkoły stanowią grupę narażoną na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Wzorem lat ubiegłych Straż Miejska i Policja podejmuje w tym okresie wzmożone działania profilaktyczne pod nazwą

“BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Dziecko idąc do szkoły, wracając ze szkoły do domu, bawiąc się na podwórku, przebywając samo w domu, może stać się ofiarą przestępstwa lub nieszczęśliwego wypadku. Zagrożenia ze strony kierujących pojazdami, kontakt z osobą obcą, dealerem narkotyków, rozboje, pobicia, wymuszenia pieniędzy (zastraszanie, grożenie pobiciem), a także przypadki obecności bezpańskich psów na naszych ulicach – to kilka, z wielu niebezpieczeństw, na które narażone są dzieci, pozostające bez opieki rodziców. Brawura, lekkomyślność, brak doświadczenia, a także nieświadomość istniejących niebezpieczeństw – skutkuje niejednokrotnie tragicznymi wydarzeniami. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań, przed którym staje  Policja i  Straż Miejska.

czytaj dalej

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/23

1 września 2022 r. spotkamy się po wakacjach na rozpoczęciu roku szkolnego. Uczniów klas IV – VIII zapraszamy w tym dniu na uroczystą akademię o godz. 10.00, a następnie  na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach, zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogramem: 

IV a  p. K. Zientarska, sala  nr  12

IV b  p. M. Drajewicz,  sala  nr  15

V a  p. P. Gruszka, sala  gimnastyczna

V b  p. E. Szul – Kijowska,  sala  gimnastyczna

VI a  p. M. Półtorak, sala  nr  13

VI b  p. J. Guzik,  sala  nr  24

VII a  p. J. Machowska, sala  nr  6

VII b  p. J. Prętnik, sala  nr  10   

VIII a  p. E. Kwiatkowska,  sala 19

VIII b p. A.Bykowski sala 16

VIII c  p. P. Gorczyca sala 20

Uczniowie klas I – III spotykają się z wychowawcami w swoich salach na sali w budynku przy ul.   ul. Mickiewicza 31 o godz. 10.00.

Wychowawcy klas przekażą uczniom na spotkaniach  najważniejsze informacje związane z nowym rokiem szkolnym.  

Dla zainteresowanych Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Ducha o godz. 9.00.

Życzymy Rodzicom dużo cierpliwości i spokoju oraz wielu powodów do zadowolenia, zaś Uczniom radosnego spotkania z rówieśnikami i nauczycielami, zapału i wytrwałości w nauce oraz satysfakcji i zadowolenia z jej efektów.

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty. W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.  

Wypełnioną kartę prosimy złożyć u wychowawcy  klasy lub wychowawcy  świetlicy
do 6 września 2022 r.  
Niedotrzymanie terminu zapisu może spowodować, że dziecko nie będzie mogło rozpocząć korzystania ze świetlicy wraz z początkiem roku szkolnego.

 Proszę o zapoznanie się z Regulamin naboru do świetlicy szkolnej.

(załącznik Regulamin naboru do świetlicy szkolnej)


Wzór karty zapisu dziecka do świetlicy jest dostępny poniżej.

(załącznik  Karta zapisu)

(załącznik Oświadczenie rodzica)

Wykaz podręczników do religii

Klasa I

Bóg naszym Ojcem (cz. I i II) – Wydawnictwo Gaudium

Klasa II

Bóg daje nam Jezusa (cz. I i II) – Wydawnictwo Gaudium

Klasa III

Jezus przychodzi do nas  (cz. I i II) – Wydawnictwo Gaudium

Klasa IV

Jestem chrześcijaninem – Wydawnictwo Gaudium podręcznik i karty pracy

Klasa V

Bóg poszukuje człowieka – Wydawnictwo Gaudium- podręcznik i karty pracy

Klasa VI

Jezus Chrystus nas Zbawia – Wydawnictwo Gaudium – podręcznik i  karty pracy

Klasa VII

Bóg wskazuje nam drogę  – Wydawnictwo Gaudium – podręcznik i karty pracy

Klasa VIII

Z Tobą idę przez życie – Wydawnictwo Gaudium – podręcznik i karty pracy

PROGRAM “UMIEM PŁYWAĆ” DLA KLAS I-III

Od 5 września 2022 r.  rusza kolejna edycja programu Powszechnej Nauki Pływania “UMIEM PŁYWAĆ” dla uczniów z klas I, II i III  krośnieńskich szkół podstawowych.

Zapisy prowadzone będą w kasie pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45a wg harmonogramu:

  • KLASA 1: zapisy od 1 września od godziny 09:00.
  • KLASA 2: zapisy od 29 sierpnia od godziny 09:00.
  • KLASA 3: zapisy od 29 sierpnia od godziny 09:00.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:

https://www.baseny-krosno.pl/oferta/umiem-plywac/

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Startuje nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023.  
To świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich m. in.: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, Internet. W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023 proszę o zapoznanie się z formularzem wniosku oraz zamieszczonymi pod nim wyjaśnieniami.
Formularz wniosku z informacją jest poniżej dostępny oraz w sekretariacie szkoły. 

wniosek na stypendium

Stypendia szkolne dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, dnia 2 sierpnia 2022 r. – pod poz. 2871 i 2872 została opublikowana Uchwała: Nr XLVIII/1360/22 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Gminy Miasto Krosno dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Pobierających Naukę Na Terenie Gminy Miasto Krosno.

Rodziców zainteresowanych proszę o zapoznanie się z treścią uchwały i Regulaminem przyznawania jednorazowego stypendium Gminy Miasto Krosno dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zainteresowani składają uzupełnione wnioski wraz z załącznikami do 30. 08. 2022.

stypendia szkolne 2022 – regulamin

Szanowni Rodzice!

Klasy I-III naukę w roku szkolnym 2022/23 rozpoczną w klasach w budynku przy ulicy Mickiewicza 31 i będą uczyły się na jedną zmianę.

Niestety inwestycja budowy nowego budynku przedszkola nie została ukończona w terminie. Planowane jest wejście dzieci do nowego budynku od początku października 2022 r. Powrót klas I-III do budynku głównego szkoły jest planowany na połowę października, ponieważ jest to dla szkoły  ogromne przedsięwzięcie logistyczne i wymaga przygotowania na nowo klas dla uczniów w budynku szkoły.

Taki terminarz zmian zostanie zachowany, jeśli  nowy budynek przedszkola zostanie oddany
do użytku w uzgodnionym z wykonawcą terminie.

Bez zmian funkcjonuje świetlica, czyli przed lekcjami od 7.00 i po lekcjach do 16.00. Obiady będą zapewnione przez firmę cateringową, ich dostawa rozpocznie się 5 września.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Z poważaniem
dyrektor Elżbieta Wilk

Komunikat w sprawie Przedszkola nr1

Szanowni Rodzice

Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie nowego roku przedszkolnego 2022/23.

Pragnę Państwa poinformować , że we wrześniu spotkamy się jeszcze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 – Muchomorki, Skrzaty , Zuchy i w budynku Stachyrakówki – Krasnoludki- 3 latki .

Dzieci najstarsze 6 latki- Pszczółki spotkają się w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie przy ul. Powstańców Warszawskich.

Niestety inwestycja budowy nowego budynku przedszkola nie została jeszcze ukończona. Planowane jest wejście dzieci do nowego budynku od 1 października 2022 r.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość . Zebranie organizacyjne dla rodziców nowych przedszkolaków odbędzie się 30 sierpnia o godz. 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4. Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem wicedyrektor Agata Woś