Szkolny Konkurs Literacki rozstrzygnięty!

(…) kochała słowa, a one, wdzięczne na tę miłość, pozwalały jej splątać się
 i nawlekać w poruszające opowieści (..)”
Maja Lidia Kossakowska, Siewca wiatru

Jeszcze w ubiegłym półroczu w naszej szkole został ogłoszony konkurs literacki pod hasłem: ”Moje życie, mój świat”. Intencją tej aktywności była zachęta naszych uczniów do podzielenia się swoimi marzeniami, tęsknotami, uczuciami i wrażliwością, a jednocześnie ukazanie być może pierwszych poważnych wprawek literackich. Wszystkie opowiadania były oryginalne i niepowtarzalne, stanowiły i  prezentowały osobowość oraz spojrzenie na świat młodych autorek. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będącego konsekwencją oceny prac przyznano:

I miejsce: Patrycji Bieszczad z klasy VIII C

II miejsce: Sandrze Pelczar z klasy VIII A

III miejsce: Joannie Kustroń z klasy VII A

Wyróżnienie otrzymała Jana Nowotarska z klasy VI B.

Serdecznie gratuluję Naszym uczennicom i czekam na Ich udział w kolejnych literackich przedsięwzięciach. Jestem pewna, że dzięki Wam na literackim Parnasie nie zabraknie młodych, utalentowanych twórców.

Dziewczyny za udział w konkursie otrzymały nagrody książkowe i kolorowe zakładki.

Dziękuję moim koleżankom, Paniom: Annie Brymerskiej oraz Erwinie Szul-Kijowskiej za udział w pracach Jury.

 Elżbieta Misiak-Gancarz

Szkoła Podstawowa nr 4 ogłasza nabór na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Wpostępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych mogą brać udział dzieci siedmioletnie (ur. w roku 2016) oraz dzieci sześcioletnie (ur. w roku 2017). Szczegółowe informacje znajdują się na stroniehttps://nabor.pcss.pl/krosno/szkolapodstawowa/Info/83955

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4
Przyjmowanie zgłoszeń do klas pierwszych dzieci zamieszkałych  w obwodzie szkoły w dniach 8 – 13 lutego 2023 r.

Rodzice kandydata wypełniają zgłoszenie dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/krosnow systemie informatycznym, drukują go i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły – samo wypełnienie zgłoszenia w Internecie nie wystarcza!
Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 8 do 13 lutego 2023  r. w godzinach od 8.00 do 16.00

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły i  kandydaci spoza Krosna

Rekrutacja do klas pierwszych dzieci spoza obwodu naszej szkoły odbywać się będzie w przypadku wolnych miejsc. Informacja o ewentualnych wolnych miejscach zostanie podana 15 lutego 2023 r.

Udział w postępowaniu rekrutacyjnym biorą dzieci  na podstawie wniosku rodziców (w przypadku wolnych miejsc), o ich przyjęciu decyduje liczba punktów ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, obowiązujących w rekrutacji we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych (Uchwała Nr XL/1153/21 Rady Miasta Krosna).

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 16 – 23 lutego 2023  r. w godzinach od 8.00 do 16.00

Rodzice kandydata wypełniają wniosek dostępny na stronie www.nabor.pcss.pl/krosnow systemie informatycznym, drukują go i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły. Samo wypełnienie wniosku w Internecie nie wystarcza! Do wniosku  rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

więcej informacji