Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Karolina Moldovan.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Na pytania merytoryczne i metodyczne  związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała, odpowiadała najlepiej spośród wszystkich kandydatek biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Komisja uznała, że posiadana wiedza oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują Panią Karolinę Moldovan do objęcia ww. stanowiska.

Elżbieta Wilk

dyrektor MZS 7

GRATULUJEMY NASZYM ÓSMOKLASISTOM!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Znakomicie wypadli uczniowie SP 4 w Krośnie ( egzamin zdawało  67 uczniów w 3 klasach), którzy ze wszystkich egzaminów uzyskali lepsze wyniki niż wyniki krajowe: język polski – 68%, Polska – 66%; matematyka – 60%,  Polska – 53%;  język angielski – 76%, Polska – 66% ( dane na podstawie OKE w Krakowie).

Warto dodać, że wynik z egzaminu z języka polskiego w tzw. skali staninowej (od 1 do 9) dla 12 uczniów wyniósł  8, a dla 17 uczniów wyniósł 9 , co stanowi 43%  absolwentów SP 4 .  Z egzaminu z matematyki 6 uczniów uzyskało stanin 8, a 28 osiągnęło stanin 9, co stanowi 42%  absolwentów SP 4. Z języka angielskiego 12 uczniów uzyskało stanin 8, a 25 osiągnęło stanin 9, co stanowi 57%  absolwentów SP 4.

Najwyższe wyniki osiągnęła klasa 8 A, polski – 75%; matematyka – 69%,  język angielski – 85%.

Gratulacje dla ósmoklasistów i powodzenia podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Gratulujemy wszystkim ósmoklasistom uzyskanych wyników na egzaminie ósmoklasisty.
Zapraszamy po odbiór zaświadczeń w czwartek, 6 lipca w godz. 8.00- 9.30,
w sali nr 8 – zaświadczania dla uczniów klasy 8 a
w sali nr 6 – zaświadczania dla uczniów klasy 8 b
w sali nr 10 – zaświadczania dla uczniów klasy 8 c

Od godziny 9.30 w czwartek i w dniach 7 i 10 lipca zaświadczenie można odebrać w sekretariacie szkoły.
Zaświadczenie może odebrać uczeń lub jego rodzice lub inna osoba upoważniona przez rodziców.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy dopełnić do 10 lipca do godz. 15.00.