Informacja o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela języka polskiego  w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Elżbieta Misiak – Gancarz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Na pytania merytoryczne i metodyczne  związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała, odpowiadała najlepiej spośród wszystkich kandydatek biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Komisja uznała, że posiadana wiedza oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują Panią Elżbietę Misiak-Gancarz do objęcia ww. stanowiska.

Elżbieta Wilk

dyrektor MZS 7

Informacja o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego  w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Aleksandra Ożóg.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Na pytania merytoryczne i metodyczne  związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała, odpowiadała najlepiej spośród wszystkich kandydatek biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Posiada wykształcenie kierunkowe do prowadzenia zajęć z wychowania przedszkolnego, ponadto ma uprawnienia do prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Komisja uznała, że posiadana wiedza oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują Panią Aleksandrę Ożóg do objęcia ww. stanowiska.

Elżbieta Wilk

dyrektor MZS 7

Wyniki konkursu WIOSNA W OBIEKTYWIE

Za nami rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Wiosna w obiektywie”, skierowanego do uczniów klas IV-VIII. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zechcieli podzielić się z nami kadrami pierwszych wiosennych kwiatów, budzących się do życia zwierząt i pięknych krajobrazów. Duża ilość nadesłanych prac sprawiła, iż wyłonienie zwycięzców wcale nie było proste, jednak po długich naradach, wybrano 5 najlepszych zdjęć:

I miejsce

Rita Kowalska

II miejsce

Patrycja Bieszczad

Alicja Kopcza

III miejsce

Wojciech Majdura

Maja Wojtoń