6 grudnia są Mikołajki

Istnieją ludzie, którzy dają z radością w sercu. Właśnie ta radość jest ich nagrodą.
Khalil Gibran

Dawno temu, w średniowiecznej Licji…

Pierwowzorem Świętego Mikołaja, którego dziś utożsamiamy z okrąglutkim, starszym panem w czerwonym stroju był prawosławny i katolicki duchowny z rejonów wschodniej Licji (dzisiejszej Turcji). Według historycznych źródeł żył na tych terenach na przełomie III i IV w. Ze współczesnym wizerunkiem Mikołaja łączy go imię i oczywiście chęć czynienia dobra. Ten prawdziwy Mikołaj był bowiem biskupem, a czynności kapłańskie pełnił w niewielkiej miejscowości Mira. Słynął z dobrego serca i ogromnej wrażliwości na krzywdę innych. Po śmierci swoich rodziców cały rodowy majątek oddał biednym. Stawał w obronie słabych i pokrzywdzonych, chętnie niósł pomoc innym.

czytaj dalej

Kolejne gratulacje dla naszych uczniów!

„Zawsze byłem pełen podziwu dla umysłu człowieka inteligentnego;
podziw rodził zachwyt, a ten z kolei jeszcze większy szacunek.”

Michał Kowalczyk

Bardzo miło jest mi po raz kolejny poinformować o sukcesach naszych uczniów, tym razem z klasy 8b. Otóż w grupie wiekowej  klas V-VIII Maja Wojtoń zajęła I, a Krzysztof Błaż II miejsce  na poziomie gminnym Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy plastycznej dotyczącej udziału strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Maja i Krzysztof przeszli do etapu powiatowego. Serdecznie gratulujemy!

Elżbieta Misiak-Gancarz