Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzymy zdrowia, zadowolenia i satysfakcji z wykonywania tej trudnej a jednocześnie tak ważnej społecznie pracy, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Dzień 14 października (środa) jest wolny od zajęć dydaktycznych.

Ubezpieczenie

W roku  2020/21 od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów ubezpiecza firma InterRisk. Wyboru ubezpieczyciela dokonali przedstawiciele Rady Rodziców. Wpłaty będą przyjmować wychowawcy do 25 września. Składka roczna za okres 1.09.2020 – 31. 08. 2021 wynosi 48 zł. Szczegółowe informacje znajdują się  załącznikach w zakładce “Dla Rodziców i Uczniów” –> “Ubezpieczenie”

STOŁÓWKA SZKOLNA

Od 7 września 2020 roku  zapraszamy do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

Cena obiadu – 9 zł. Obiady można opłacić poprzez wpłatę na konto  lub w sekretariacie szkoły.

Wszystkie informacje dotyczące  wykupienia obiadów  pod nr telefonu 608 379 618. Obiady, które nie zostały wydane w marcu, a zostały opłacone z góry, będą wydawane w miesiącu wrześniu (rozliczenie na podstawie wpłaty bankowej lub niewykorzystanych bloczków).  

Prosimy o zgłoszenie chętnych do skorzystania  z obiadu  telefonicznie  do sekretariatu szkoły  134200831.

Szczegółowe zasady spożywania obiadów w stołówce  oraz  wnoszenia odpłatności znajdują się poniżej. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Regulamin stołówki szkolnej

INFORMACJA DLA RODZICÓW

ZAŁATWIANIE SPRAW
W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym sprawy w sekretariacie szkoły można załatwiać przez:
– kontakt telefoniczny 13 42-008-31
– kontakt e-mailowy sekretariat@mzs7krosno.pl
W przypadku osobistego załatwiania spraw w sekretariacie osoby wchodzące na teren  szkoły powinny mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekowane ręce.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne,  mailowe.  


INDYWIDUALNE KONTAKTY Z NAUCZYCIELAMI
Indywidualne kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywają się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, e-dziennik). Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21


1 września 2020 r. spotkamy się po wakacjach na rozpoczęciu roku szkolnego.
W związku z obowiązującą obecnie sytuacją epidemiologiczną nie odbędzie się tradycyjna uroczysta akademia związana z inauguracją  nowego roku szkolnego.  Wszystkich uczniów klas I – VIII zapraszamy w tym dniu na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach, zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogramem. 

więcej