Tymczasowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej podczas pandemii COVID 19

  • ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ

W oczekiwaniu na swoją kolej należy pamiętać o zachowaniu min. 2 metrów odległości między czytelnikami. Przy stanowisku może przebywać jednocześnie tylko 1 osoba.

  • CHROŃ SIEBIE I INNYCH

Obowiązkowo używamy osłony ust i nosa oraz rękawiczek lub dezynfekujemy ręce.

  • ZWROT KSIĄŻEK

Zwrot odbywa się przy wyznaczonym, dezynfekowanym stanowisku. Książki ze zwrotów trafiają na co najmniej 3-dniową kwarantannę.

  • WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Czynna jest wyłącznie wypożyczalnia. Obowiązuje brak wolnego dostępu do księgozbioru – książki podaje bibliotekarz.

  • GODZINY OTWARCIA

Wtorek      12.00 – 14.00

Czwartek   8.30 – 12.00