Harmonogram powrotu uczniów klas IV – VIII

Na podstawie rozporządzenia  MEiN przedstawiam poniżej harmonogram powrotu uczniów klas IV-VII  do nauki stacjonarnej oraz funkcjonowania szkoły  w  dniach 17-29 maja.
1. Uczniowie klas I-III uczą się stacjonarnie w szkole.
2. Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.
3. Od 31 maja br. planuje się powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.


Nauka stacjonarna odbywa się w reżimie sanitarnym obowiązującym od września 2020 r.  i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Od 17 maja klasy IV-VIII przejdą na naukę w tzw. ,,systemie hybrydowym”. Oznacza to, że część uczniów będzie uczyła się w szkole, druga cześć zdalnie w domu. Podział klas na naukę w szkole i naukę zdalną przedstawia się następująco:
17, 18, 19 maja: kl.IV a (stachyrakówka), kl.Va ( stachyrakówka), kl.VIa (sala nr 16), kl.VII a (sala nr 13),  kl.VIII (sala nr 19) uczą się stacjonarnie w szkole,
20, 21, 24, 28 maja: kl.IV b  (stachyrakówka), kl.Vb (stachyrakówka), kl.VIb (sala nr 16), kl.VIc (sala nr 13), kl.VIIb (sala nr 19) uczą się stacjonarnie w szkole.
Klasy niewymienione w danym dniu będą mieć, jak dotychczas nauką zdalną poprzez Microsoft Teams.  W dniach 17- 28 maja nauka hybrydowa dla klasy IV-VIII będzie odbywać się w  systemie jednej zmiany, zgodnie z planem lekcji obowiązującym od 17 maja.
Dni 25, 26, 27 maja to egzamin ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. O tym jak będzie zorganizowana praca szkoły od 31 maja poinformuję po ukazaniu się rozporządzeń w tej sprawie. Obecne ograniczenia obowiązują do 30 maja.
W szkole prowadzona jest opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie (są wymienieni w harmonogramie). W  związku z powyższym, zainteresowanych rodziców, którzy potrzebują opieki dla dzieci, proszę o zapisanie uczniów na zajęcia świetlicowe poprzez informację w komunikatorze dziennika elektronicznego.