BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA UCZNIA I RODZICA

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!


1 września wracamy do tradycyjnego nauczania w szkole.  Musimy jednak dbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady higieny i bezpieczeństwa wskazane przez MEN, MZ i GIS.


Szczegółowe rozwiązania bezpiecznego powrotu do szkoły znajdują się w dokumencie „PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY  I  FUNKCJONOWANIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE  W OKRESIE PANDEMII COVID-19” (zakładka “O szkole -> Dokumenty)

czytaj dalej

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Wychodząc naprzeciw potrzebom nastolatków Prezydent Miasta Krosna organizuje
dla tej grupy w okresie od 1 września do dnia 15 grudnia br. bezpłatną pomoc psychologiczną
i psychoterapeutyczną. Pomoc prowadzona będzie w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10, dwa razy w tygodniu – poniedziałki i czwartki, w godz. od 16.00 do 18.00
po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Szczegóły znajdują się na załączonym plakacie.

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy. Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców (załącznik Regulamin naboru do świetlicy szkolnej)
Wzór karty zapisu dziecka do świetlicy i oświadczenie rodzica jest dostępny poniżej.

Wszystkich rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 prosimy o złożenie,  u wychowawcy klasy, uzupełnionej karty. Można wysłać skan uzupełnionej karty na adres wychowawcy. Zapisu do świetlicy szkolnej rodzice dokonują do 7.09.2021 r.

regulamin naboru do świetlicy szkolnej

karta zapisu do świetlicy

oświadczenie rodzica