Zasady kształcenia na odległość

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 20.12.2021 – 7.01.2022 obowiązuje kształcenie na odległość z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 7z dnia 19.10.2020 r.w sprawie zasad kształcenia na odległość obowiązujących w  Szkole Podstawowej Nr 4 w Krośnie, które zawiera informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przez Szkołę Podstawową Nr 4 w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Continue reading “Zasady kształcenia na odległość”

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto obchodzone corocznie  5 grudnia, a  ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych  17 grudnia 1985 roku. To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z panią Wirą Jankowską z Krośnieńskiego Hospicjum Caritas, która podczas swojego wystąpienia mówiła o “magii życzliwości” czyli małych gestach, które mogą uczynić świat wokół nas radośniejszym i lepszym.

Wycieczka klas VIII do Warszawy

W dniach 24-26 listopada 2021 w ramach projektu „Poznaj Polskę” klasy VIII zwiedzały najatrakcyjniejsze miejsca w Warszawie.

                    W trakcie trzydniowej wycieczki uczniowie zwiedzili:

  • Pałac Króla Jana III Sobieskiego  w Wilanowie,
  • Pałac Kultury i Nauki,
  • Stare Miasto – Plac Zamkowy, Rynek, Barbakan, Pałac Prezydencki,
  • Grób Nieznanego Żołnierza
  • Cmentarz Powązkowski
  • Autentyczny fragment muru Getta Warszawskiego
  • Łazienki Królewskie
  • Stadion Narodowy

więcej zdjęć