1 czerwca przypada Dzień Dziecka

„Kochać kogoś – znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne”.
Dante Alighieri

Międzynarodowy Dzień Dziecka w Polsce obchodzony jest już od 1950 roku.

Przyjęta przez ONZ Konwencja Praw Dziecka chroni wszystkie osoby poniżej 18 roku życia. Jest dokumentem jedynym w swoim rodzaju, ponieważ jest uniwersalna, nie może być kwestionowana i obejmuje wszystkie aspekty związane z dobrem dziecka. Ustanawia nowe etyczne zasady i międzynarodowe normy postępowania wobec dzieci. Przewiduje, że dzieci powinny korzystać z należytej ochrony oraz mieć możliwość właściwego rozwoju.

Konwencja opiera się na 4 podstawowych zasadach:

  • dzieci nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowościowe, etniczne czy społeczne
  • dzieci mają prawo do rozwoju we wszystkich aspektach swego życia (rozwój fizyczny, społeczny, duchowy, psychologiczny)
  • dobro dziecka należy stawiać na pierwszym miejscu
  • dzieci powinny mieć zapewnione uczestnictwo w decyzjach dotyczących ich życia

W różnych krajach Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni. W Paragwaju świętuje się go 16 sierpnia, we Włoszech i Francji 6 stycznia, a w Turcji 23 kwietnia. W Japonii dziewczynki i chłopcy obchodzą go osobno – 3 i 5 maja. Dzień Dziecka nie jest dniem wolnym od nauki. Mimo to, wiele szkół decyduje się w tym czasie na zapewnienie dzieciom rozrywki poprzez wycieczki, konkursy, zabawy, sportowe zawody, kiermasze, loterie fantowe, itp.

Należy pamiętać, że mimo ogromnego postępu cywilizacyjnego, dostępu do edukacji, w wielu krajach na świecie dzieci są głodne, pozbawione opieki, zmuszane do pracy ponad siły, bite, niekochane, odrzucone. Więc jeśli nie otrzymasz w Dniu Dziecka wymarzonego prezentu, a pojawi się serdeczność i miłe słowa od kochających rodziców – pomyśl, że jest to największy dar, który nie da się zamienić na żaden drogi suwenir.

W tym wyjątkowym dniu Drodzy Nasi Uczniowie, przyjmijcie i od nas wychowawców i nauczycieli, najlepsze życzenia zdrowia, radości, uśmiechu w każdym dniu i dużo, dużo miłości.

Elżbieta Misiak-Gancarz