Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia uczniowie klasy 3 a wykazali się świetną znajomością liczenia iloczynów oraz ilorazów. Wszystkie grupy wykonały zadania z poziomu klas 3- 5. Uczniowie pracowali sprawnie, cicho i w skupieniu.