KOMUNIKAT dla RODZICÓW

            W związku z tym, że od 25 maja 2020 r., dla klas 1 – 3, zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji dla uczniów klas ósmych zostaje przywrócona praca szkoły, bardzo proszę o zapoznanie się z załączonym REGULAMINEM ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  I  KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 KROŚNIE W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

Proszę bardzo uważnie przeczytać REGULAMIN, ponieważ umieszczone w nim zapisy będą restrykcyjnie przestrzegane. Rodzice uczniów klas I-III, którzy zgłosili wychowawcom pobyt dziecka od 25 maja 2020 r. w szkole proszeni są o przygotowanie załącznika nr 1 – Oświadczenie rodziców – (wydrukowanie i podpisanie przez obojga Rodziców) oraz dostarczenie przy zgłoszeniu się z dzieckiem do szkoły w dniu 25.05. 2020 r. Niezłożenie dokumentu jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do szkoły.

Ze względów organizacyjnych godziny pobytu dziecka muszą być bezwzględnie przestrzegane. Przyjmowanie kolejnych dzieci, po 25 maja 2020 r. możliwe jest tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu, co najmniej dwa dni przed planowanym przyprowadzeniem dziecka.

Obowiązek złożenia Załącznika nr 1 – Oświadczenie rodziców – (wydrukowanie i podpisanie przez obojga Rodziców) mają także uczniowie,  którzy korzystać będą na terenie szkoły z zajęć rewalidacyjnych i konsultacji. 

Informuję również, iż mimo otwarcia szkoły, zajęcia zdalne dla uczniów pozostających  w domu będą nadal prowadzone. 

Zachęcam do kontaktu telefonicznego ( 13 4200831).

                                                                                                       Elżbieta Wilk

                                                                                                       dyrektor MZS 7

DO POBRANIA: