Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbędzie się rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Krośnie. Ze względu na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia rozdawanie świadectw przez wychowawców odbędzie się w ustalonych godzinach, w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa (według podanego niżej harmonogramu). Na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej, u których n ikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W klasach I – III świadectwa mogą odebrać rodzice. Prosimy, aby rodzice pozostałych uczniów nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie/ rodzice odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne. Przy wejściu do szkoły zachowują reżim sanitarny. Po otrzymaniu świadectw opuszczają teren szkoły, nie grupują się.

Harmonogram odbioru świadectw:

8.00 – klasa III a, sala gimnastyczna

9.00 – klasa III b, sala gimnastyczna

10.00 – klasa VIII, sala gimnastyczna

Klasy I- II oraz IV-VII odbierają świadectwa wg kolejności uczniów w dzienniku szkolnym:

nr 1 – nr 8 w godzinach 11.00-11.30

nr 9 – nr 16 w godzinach 11.30-12.00

nr 17 – nr 24 w godzinach 12.00-12.30

Uczniowie odbierają świadectwa w swoich salach. Przy sprzyjających warunkach pogodowych uczniowie klas I- II oraz IV-VII odbiorą świadectwa na zewnątrz, przed budynkiem szkolnym. Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w dniach 29.06- 03.07. 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w parafii pw. Ducha Świętego w dniu 25.06 (czwartek) o godz. 16.00 dla uczniów klas I-IV i o godz. 17.00 dla uczniów klas V – VIII.