Na koniec roku szkolnego

Niezmiennie czerwiec jest miesiącem zakończenia zajęć w szkołach. To ważny moment dla uczniów, nauczycieli i rodziców. To dzień, w którym zamyka się okres wytężonej pracy, a otwiera czas wakacyjnego odpoczynku. Jest to finał wielomiesięcznej pracy, której efektami są nowe umiejętności potwierdzone ocenami na świadectwach. Podobnie jest i w tym roku. Mimo, że w szkole nie odbyła się tradycyjna uroczysta akademia, uzyskane oceny cieszą tak samo. Ten rok postawił przed wszystkimi trudne wyzwania, którym musieli sprostać zarówno Uczniowie, jak i Nauczyciele oraz Rodzice.

Serdecznie Wszystkim dziękuję za współpracę w realizacji zadań w tej nowej, nieprzewidzianej sytuacji, za wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów, otwartość na szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań. Organizacja nauki i pracy w warunkach podyktowanych stanem epidemii wymagała od wszystkich odpowiedzialności i pracowitości.

Drodzy uczniowie! Za wami czas poświęcony nauce i rozwijaniu umiejętności, zdolności i pasji. Każdego dnia pokazywaliście, że potraficie sprostać coraz większym wymaganiom. Zdobytych stopni i odniesionych sukcesów – gratuluję. Życzę Wam, by wakacyjny czas zasłużonego wypoczynku był wypełnionym radością, słońcem i beztroską zabawą. Korzystajcie z letniej pogody. Wracajcie we wrześniu pełni sił, gotowi do podjęcia nowych zadań i realizacji zamierzonych celów i planów. Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.

Absolwenci – Do Was kieruję wyjątkowe słowa. Ktoś, kiedyś, gdzieś powiedział, że życie składa się z powitań i pożegnań. Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego, pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. Nie tak dawno, tu na tej sali witano Was jako najmłodszych, a teraz stajecie przed nami aby pożegnać tę szkołę. Szkołę, w której przeżywaliście radość sukcesów, gorycz porażek, pierwsze miłości, przyjaźnie i konflikty. Tu poznawaliście i próbowaliście zrozumieć otaczający Was czasem zupełnie odległy świat. Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Powinniście więc wyznaczyć sobie cel, który zamierzacie osiągnąć. Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzymy, aby zdobyte doświadczenia dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się nie zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem.

Dziękuję Nauczycielom, którzy odkrywali w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Po miesiącach wytężonej pracy życzę Państwu przede wszystkim odpoczynku od wszelkich trosk, miłych i niezapomnianych wrażeń, które pozwolą na nabranie sił do podejmowania nowych wyzwań.

Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy w odpowiedzialny i twórczy sposób ze sobą współpracują dla realizacji najważniejszych celów. A celem szkoły jest nauka i wychowanie. Ani jedno, ani drugie nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i życzliwość rodziców. Dzięki temu, że rodzice rozumieją, czemu służy to, co się w szkole dzieje, dzięki słowom zachęty ​wobec własnych dzieci, a czasami i zwykłemu rodzicielskiemu dopilnowaniu, możemy mówić o sukcesie uczniów. Bez pomocy rodziców nie udałoby się zorganizować wielu szkolnych przedsięwzięć Za stawianie wymagań, za słowa otuchy, gdy ciężko, za pomoc wszystkim rodzicom, także tym, którzy nie mogli być teraz z nami – dziękuję.

Wszystkim – nauczycielom, rodzicom i uczniom – życzę udanych wakacji.

Elżbieta Wilk