Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21


1 września 2020 r. spotkamy się po wakacjach na rozpoczęciu roku szkolnego.
W związku z obowiązującą obecnie sytuacją epidemiologiczną nie odbędzie się tradycyjna uroczysta akademia związana z inauguracją  nowego roku szkolnego.  Wszystkich uczniów klas I – VIII zapraszamy w tym dniu na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach, zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogramem. 

więcej

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy.
Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców.

Wszystkich rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 prosimy o złożenie u wychowawcy klasy uzupełnionej karty. Można wysłać skan uzupełnionej karty na adres wychowawcy. Zapisu do świetlicy szkolnej rodzice dokonują do 7.09.2020 r.

Regulamin naboru do świetlicy szkolnej
Karta zapisu
Oświadczenie rodzica

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY – WSKAZÓWKI DLA UCZNIA I RODZICA

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

1 września po długiej przerwie wracamy do tradycyjnego nauczania w szkole.  Zachowujemy dotychczasową liczebność klas i bezpośredni kontakt nauczycieli z uczniami. Musimy jednak dbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady higieny i bezpieczeństwa wskazane przez MEN, MZ i GIS. Ogólną strategię funkcjonowania szkoły przedstawiają poniższe plakaty. Szczegółowe rozwiązania bezpiecznego powrotu do szkoły znajdują się w dokumencie

„PROCEDURA  ORGANIZACJI  PRACY  I  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KROŚNIE  W OKRESIE PANDEMII COVID-19”.

Proszę o zapoznanie się z tymi zasadami.   Załącznik nr 1 – „Oświadczenie rodziców”  – wydrukowany i podpisany przez obojga Rodziców należy przekazać do szkoły w dniach 1-2. 09.2020 r.  

Elżbieta Wilk Dyrektor MZS 7

Bezpieczny powrót do szkoły – dla Rodziców
Bezpieczny powrót do szkoły – dla Uczniów
Oświadczenie Rodziców Ucznia
Procedura funkcjonowania SP Nr 4 okresie pandemii