INFORMACJA DLA RODZICÓW

ZAŁATWIANIE SPRAW
W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym sprawy w sekretariacie szkoły można załatwiać przez:
– kontakt telefoniczny 13 42-008-31
– kontakt e-mailowy sekretariat@mzs7krosno.pl
W przypadku osobistego załatwiania spraw w sekretariacie osoby wchodzące na teren  szkoły powinny mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekowane ręce.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne,  mailowe.  


INDYWIDUALNE KONTAKTY Z NAUCZYCIELAMI
Indywidualne kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywają się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, e-dziennik). Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik.