Informacja o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela matematyki w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 w Krośnie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na ww. stanowisko
została wybrana  Pani Monika Drajewicz.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Na pytania merytoryczne i metodyczne  związane ze stanowiskiem pracy, o które się ubiegała, odpowiadała najlepiej spośród wszystkich kandydatek biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
Komisja uznała, że posiadana wiedza oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponują Panią Monikę Drajewicz do objęcia ww. stanowiska.