Ogłoszenie dotyczące zmiany lokalizacji dla klas I i II

Szanowni rodzice!
Informuję, że w dniu 19 lipca b.r. Rada Miasta Krosna podjęła decyzję o zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych na budowę nowej placówki Przedszkola Miejskiego Nr 1. Dla Miejskiego Zespołu Szkół Nr 7 to długo oczekiwana decyzja, dzięki której powstanie nowa placówka.
Budowa nowego przedszkola jest dla nas ogromnym przedsięwzięciem logistycznym. Grupy przedszkolne zostają przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich i mają tam funkcjonować przez cały rok szkolny 2021/2022. W tym czasie uczniowie klas pierwszych i drugich szkoły będą się uczyły, jak kiedyś, w pomieszczeniach przy ul. Mickiewicza 31.
Zmiana lokalizacyjna dla klas pierwszych i drugich nie wpływa na zmianę w organizacji pracy. W latach 1991- 2006 budynek na ulicy Mickiewicza 31 mieścił wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły. Na najbliższy rok szkolny zajmujemy skrzydło od strony ulicy Mickiewicza. Każda z klas ma swoją salę przeznaczoną na zajęcia, jest szatnia i sala do zajęć w-f. Bez zmian funkcjonuje świetlica, czyli przez lekcjami od 6.45 i po lekcjach do 16.30. Obiady będą zapewnione przez firmę cateringową.
Wraz z wychowawczyniami klas pierwszych zapraszam na spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych, które odbędzie się 25 sierpnia o godz. 17 w budynku przy ulicy Mickiewicza 31.


dyrektor MZS 7
Elżbieta Wilk

Uchwała Rady Miasta dotycząca budowy nowego przedszkola

Informacje dodatkowe