Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Startuje nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024.  
To świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich m. in.: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, Internet. W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024 proszę o zapoznanie się z formularzem wniosku oraz zamieszczonymi pod nim wyjaśnieniami.
Formularz wniosku z informacją jest dostępny poniżej oraz w sekretariacie szkoły. 

Plik do pobrania

Stypendia szkolne dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Do 30 sierpnia 2023 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium Gminy Miasto Krosno dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach „Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Pobierających Naukę na Terenie Gminy Krosno”.

Zasady ubiegania się o  stypendium  reguluje Uchwała Nr XLVIII/1360/22 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Gminy Miasto Krosno dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Pobierających Naukę Na Terenie Gminy Miasto Krosno (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego, dnia 2 sierpnia 2022 r. – pod poz. 2871 i 2872).  Zainteresowanych rodziców  proszę o zapoznanie się z treścią uchwały i Regulaminem przyznawania jednorazowego stypendium Gminy Miasto Krosno dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz złożenie w sekretariacie szkoły uzupełnionych wniosków wraz z załącznikami do 30. 08. 2023. Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat MZS 7, tel. 13 42 008 31

Plik do pobrania